grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

23.1

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.11

Produkcja szkła płaskiego

23.11.Z

Produkcja szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.
23.12

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.12.Z

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego,
 • produkcję luster i lusterek,
 • produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.
23.13

Produkcja szkła gospodarczego

23.13.Z

Produkcja szkła gospodarczego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,
 • produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
23.14

Produkcja włókien szklanych

23.14.Z

Produkcja włókien szklanych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.10.D,
 • produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.20.D,
 • produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 27.31.Z.
23.19

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

23.19.Z

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,
 • produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce,
 • produkcję szklanej sztucznej biżuterii,
 • produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego,
 • produkcję szklanych kloszy do lamp,
 • produkcję szklanych figurek,
 • produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,
 • produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji elementów optycznych wykorzystywanych w optyce,sklasyfikowanej w 26.70.Z,
 • produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.2

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.20

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.20.Z

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

Podklasa ta obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny).

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,
 • produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak:
  • elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej,
  • bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe,
  • retorty, tygle, dysze, rury itp.,
 • produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.
23.3

Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.31

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.31.Z

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych,kostek, mozaiki itp.,
 • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru),sklasyfikowanej w 22.23.Z,
 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.Z.
23.32

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

23.32.Z

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych konstrukcyjnych materiałów budowlanych, z wypalanej gliny:
  • cegły, dachówek, elementów kominków, rur itp.,
 • produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych innych niż budowlane,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.4.
23.4

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.41

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

23.41.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego,
 • produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.Z,
 • produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
23.42

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

23.42.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramicznych urządzeń sanitarnych, np. zlewów, wanien,bidetów, misek ustępowych,
 • produkcję pozostałej armatury ceramicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.
23.43

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

23.43.Z

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję elektrycznych ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z.
23.44

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

23.44.Z

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję magnesów ceramicznych i ferrytowych,
 • produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i do zastosowań technicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru),sklasyfikowanej w 22.23.Z,
 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.
23.49

Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

23.49.Z

Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramicznych słojów i słoików oraz pozostałych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów,
 • produkcję pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanej w 23.42.Z,
 • produkcji sztucznych zębów, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.5

Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.51

Produkcja cementu

23.51.Z

Produkcja cementu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i cement superfosfatowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji masy betonowej prefabrykowanej i suchego betonu oraz zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.63.Z, 23.64.Z,
 • produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 23.69.Z,
 • produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.52

Produkcja wapna i gipsu

23.52.Z

Produkcja wapna i gipsu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,
 • produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan-wapniowy,
 • produkcję dolomitu wypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów z gipsu, sklasyfikowanej w 23.62.Z, 23.69.Z.
23.6

Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.61

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.61.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak:
  • cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp.,
 • produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.
23.62

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

23.62.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.
23.63

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.63.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję masy betonowej prefabrykowanej,
 • produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 23.20.Z.
23.64

Produkcja zaprawy murarskiej

23.64.Z

Produkcja zaprawy murarskiej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji suchego betonu, sklasyfikowanej w 23.63.Z.
23.65

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

23.65.Z

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych(wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) związanych cementem,gipsem lub innym spoiwem mineralnym,
 • produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym, takich jak:
  • płyty faliste, inne płyt, wykładziny, dachówki, rury, tuby,zbiorniki, przepusty, odpływy, pojemniki, elementy wyposażenia wnętrz,ramy okienne itp.
23.69

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

23.69.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu,cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak:

 • posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.
23.7

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.70

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.70.Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Podklasa ta obejmuje:

 • cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa,drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp.,
 • produkcję mebli z kamienia,
 • wykonywanie posągów innych niż artystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 08.11.Z,
 • produkcji kamieni młyńskich, kamieni ściernych i podobnych wyrobów,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
 • wykonywania posągów przez indywidualnych artystów, sklasyfikowanego w 90.03.Z.
23.9

Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

23.91

Produkcja wyrobów ściernych

23.91.Z

Produkcja wyrobów ściernych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, włączając materiały ścierne na podłożu miękkim (np. papier ścierny).
23.99

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

23.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,
 • produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak:
  • wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit,spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,
 • produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak:
  • mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,
 • produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),
 • produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego,
 • produkcję sztucznego korundu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji waty szklanej i wyrobów wykonanych z materiałów nietkanych z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,
 • produkcji elektrod grafitowych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji uszczelek węglowych i grafitowych, sklasyfikowanej w 28.29.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *