Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Ta sekcja opisuje różnorodne rodzaje działalności, które wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Obejmuje to kilka obszarów działalności, z których każdy pełni istotną rolę w zapewnieniu sprawnego przebiegu operacji gospodarczych.

Dział 77 - Obejmuje działalność związana z wynajmem i dzierżawą różnych rodzajów mienia, takiego jak nieruchomości, sprzęt, pojazdy czy maszyny. Firmy działające w tym obszarze umożliwiają innym podmiotom korzystanie z określonych zasobów w zamian za opłatę.

Dział 78 - Obejmuje szeroki zakres usług związanych z rekrutacją, selekcją, szkoleniem i zarządzaniem personelem. Firmy specjalizujące się w tym obszarze wspierają inne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu i zarządzaniu pracownikami.

Dział 79 - Obejmuje działalność związana z organizacją podróży, rezerwacją noclegów, sprzedażą biletów i inne usługi turystyczne.

Dział 80 - Obejmuje usługi związane z ochroną osób, mienia oraz informacji, jak również usługi detektywistyczne, w tym śledztwa i dochodzenia w sprawach kryminalnych i cywilnych.

Dział 81 - Obejmuje usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach, a także pielęgnacją terenów zielonych, takich jak ogrody i parki.

Dział 82 - Obejmuje usługi biurowe, takie jak obsługa dokumentów, sekretariat, księgowość, a także inne usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, które nie są specjalistyczne, ale niezbędne do sprawnego funkcjonowania firmy.

Poprzez te różnorodne działania, sekcja ta odzwierciedla znaczenie różnych obszarów wsparcia dla przedsiębiorstw, które są istotne dla ich efektywnego działania, choć nie wymagają specjalistycznej wiedzy branżowej.