grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

28.1

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.11

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

28.11.Z

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję silników tłokowych spalania wewnętrznego (z wyłączeniem do pojazdów samochodowych, lotniczych), takich jak:
  • silniki do jednostek pływających,
  • silniki kolejowe,
 • produkcję tłoków, pierścieni tłoków, gaźników itp. do silników spalania wewnętrznego, silników Diesla itp.,
 • produkcję zaworów wlotowych i wylotowych, do silników spalania wewnętrznego
 • produkcję turbin i części do nich:
  • turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary,
  • turbin hydraulicznych, kół wodnych i regulatorów do nich,
  • turbin wiatrowych,
  • turbin gazowych, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych do napędu samolotów,
 • produkcję zespołów turbinowo-kotłowych,
 • produkcję zespołów turbinowo-prądnicowych,
 • produkcję silników stosowanych w przemyśle.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji prądnic elektrycznych i zespołów napędowych (z wyłączeniem zespołów turbinowo-prądnicowych), sklasyfikowanej w 27.11.Z,
 • produkcji sprzętu elektrycznego i elektrycznych elementów silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji elektrycznego wyposażenia i elementów silników spalinowych wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
 • produkcji silników do pojazdów samochodowych lub lotniczych,sklasyfikowanej w 29.10.A, 30.30.Z, 30.91.Z,
 • produkcji silników turboodrzutowych i turbośmigłowych,sklasyfikowanej w 30.30.Z.
28.12

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.12.Z

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, włączając siłowniki hydrauliczne, silniki hydrauliczne,cylindry hydrauliczne i pneumatyczne, zawory hydrauliczne i pneumatyczne, przewody giętkie hydrauliczne i pneumatyczne,
 • produkcję wyposażenia do układów pneumatycznych,
 • produkcję układów napędowych i siłowych,
 • produkcję wyposażenia do przekładni hydraulicznych,
 • produkcję przekładni hydrostatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprężarek, sklasyfikowanej w 28.13.Z,
 • produkcji pomp do zastosowań innych niż hydrauliczne, sklasyfikowanej w 28.13.Z,
 • produkcji zaworów do układów napędowych innych niż hydrauliczne,sklasyfikowanej w 28.14.Z,
 • produkcji wyposażenia do przekładni mechanicznych, sklasyfikowanej w 28.15.Z.
28.13

Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

28.13.Z

Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pomp próżniowych, sprężarek powietrznych lub sprężarek wykorzystujących inne gazy,
 • produkcję pomp do cieczy, nawet wyposażonych w urządzenia pomiarowe,
 • produkcję pomp do silników spalania wewnętrznego: pomp olejowych,wodnych, paliwowych do pojazdów samochodowych itp.,
 • produkcję pomp ręcznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i pneumatycznego,sklasyfikowanej w 28.12.Z.
28.14

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.14.Z

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kurków i zaworów przemysłowych, włączając zawory regulacyjne i kurki wlotowe,
 • produkcję kurków i zaworów sanitarnych,
 • produkcję kurków i zaworów grzewczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zaworów z nieutwardzonej wulkanizowanej gumy, szkła lub materiałów ceramicznych, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 23.19.Z lub 23.44.Z,
 • produkcji zaworów wlotowych i wylotowych do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji zaworów stosowanych w napędach hydraulicznych i pneumatycznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z.
28.15

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

28.15.Z

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję łożysk kulkowych i tocznych i części do nich,
 • produkcję urządzeń do przenoszenia napędu mechanicznego:
  • wałów i korb: wałów rozrządu, wałów korbowych, wahaczy itp.,
  • osłon do łożysk i łożysk do wałów prostych,
 • produkcję kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i pozostałych mechanizmów zmiany biegów,
 • produkcję sprzęgieł i elementów łączących wały,
 • produkcję kół zamachowych i kół pasowych,
 • produkcję przegubowych łańcuchów ogniwowych,
 • produkcję łańcuchów przenoszenia mocy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pozostałych łańcuchów, sklasyfikowanej w 25.93.Z,
 • produkcji wyposażenia do przekładni hydraulicznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z,
 • produkcji przekładni hydrostatycznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z,
 • produkcji sprzęgieł elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
 • produkcji podzespołów urządzeń przenoszenia napędu, rozpoznawalnych jako części pojazdów lub samolotów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30.
28.2

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

28.21

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pieców elektrycznych i pozostałych pieców przemysłowych i laboratoryjnych oraz pieców do spalania,
 • produkcję palników piecowych,
 • produkcję grzejników elektrycznych do zamontowania na stałe do basenów pływackich,
 • produkcję nieelektrycznego domowego sprzętu grzejnego, do zamontowania na stałe, takiego jak system ogrzewania wykorzystujący energię promieniowania słonecznego, ogrzewanie parowe, ogrzewanie olejowe i podobne piece i urządzenia grzewcze,
 • produkcję elektrycznych pieców typu domowego (elektrycznych pieców z wymuszonym przepływem powietrza, pomp cieplnych itp.), nieelektrycznych pieców typu domowego z wymuszonym przepływem powietrza,
 • produkcję rusztów mechanicznych, rusztów zwykłych, palenisk,popielników itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji piekarników, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji pieców piekarskich, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury,sklasyfikowanej w 28.99.Z,
 • produkcji sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • produkcji pieców laboratoryjnych (dentystycznych), sklasyfikowanej w 32.50.Z.
28.22

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

28.22.Z

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję maszyn i urządzeń dźwigowych, do transportu bliskiego,załadowczych lub rozładowczych, napędzanych ręcznie lub mechanicznie,takich jak:
  • bloki, wyciągi, wyciągarki, podnośniki i przyciągarki,
  • żurawie, dźwigi, ruchome podnośniki, suwnice itp.,
  • wózki samobieżne lub niesamobieżne, nawet wyposażone w podnośniki lub chwytaki, w rodzaju stosowanych w zakładach przemysłowych, włączając wózki ręczne i taczki,
  • mechaniczne manipulatory i roboty przemysłowe, przeznaczone specjalnie do podnoszenia, chwytania, ładowania lub rozładowywania,
 • produkcję przenośników, kolejek linowych itp.,
 • produkcję wind, schodów ruchomych i ruchomych chodników,
 • produkcję części do urządzeń dźwigowych i chwytaków.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wieloczynnościowych robotów przemysłowych, sklasyfikowanej w 28.99.Z,
 • produkcji podnośników i przenośników pracujących pod ziemią w trybie ciągłym, sklasyfikowanej w 28.92.Z,
 • produkcji mechanicznych koparek, czerparek i ładowarek łopatowych,sklasyfikowanej w 28.92.Z,
 • produkcji dźwigów samochodowych, dźwigów pływających i dźwigów kolejowych, sklasyfikowanej w 29.10.E, 30.11.Z, 30.20.Z,
 • instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w 43.29.Z.
28.23

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.23.Z

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję maszyn liczących,
 • produkcję maszyn sumujących i kas rejestrujących (fiskalnych),
 • produkcję kalkulatorów,
 • produkcję pocztowych maszyn do frankowania, maszyn do obsługi poczty(maszyn do kopertowania, zaklejania i adresowania; maszyn do otwierania, sortowania, skanowania), maszyn do układania przesyłek,
 • produkcję maszyn do pisania,
 • produkcję maszyn do stenografowania,
 • produkcję maszyn perforujących lub zszywających dokumenty typu biurowego (tj. oprawianie z wykorzystaniem tworzywa sztucznego lub taśmy),
 • produkcję maszyn do wypisywania czeków,
 • produkcję maszyn do liczenia i pakowania monet,
 • produkcję urządzeń do ostrzenia ołówków,
 • produkcję zszywaczy biurowych i urządzeń do rozszywania,
 • produkcję urządzeń do głosowania,
 • produkcję urządzeń dozujących taśmę,
 • produkcję dziurkaczy,
 • produkcję kas obsługiwanych mechanicznie,
 • produkcję fotokopiarek,
 • produkcję tonerów,
 • produkcję dyktafonów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z.
28.24

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję narzędzi ręcznych, posiadających własny silnik, nawet elektryczny lub napęd pneumatyczny, takich jak:

 • piły tarczowe i łańcuchowe,
 • wiertarki, włączając wiertarki udarowe,
 • szlifierki, włączając szlifierki ręczne mechaniczne,
 • pneumatyczne narzędzia do przybijania gwoździ,
 • polerki,
 • frezarki,
 • ostrzarki,
 • młotki nitownicze pneumatyczne,
 • strugarki,
 • sekatory i nożyce,
 • klucze udarowe,
 • narzędzia do przybijania gwoździ uruchamiane prochem strzelniczym.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zamiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych,sklasyfikowanej w 25.73.Z,
 • produkcji narzędzi ręcznych do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z.
28.25

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

28.25.Z

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i zamrażających,
 • produkcję urządzeń klimatyzacyjnych, włączając do pojazdów samochodowych,
 • produkcję wentylatorów nieprzeznaczonych dla gospodarstw domowych,
 • produkcję wymienników ciepła,
 • produkcję urządzeń do skraplania powietrza lub gazu,
 • produkcję wentylatorów (dachowych, szczytowych itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
28.29

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.29.Z

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję urządzeń do mierzenia masy (z wyłączeniem wag laboratoryjnych), takich jak:
  • wagi domowe i sklepowe, wagi pomostowe, wagi do ważenia ciągłego,odważniki itp.,
 • produkcję maszyn i aparatury filtrującej i oczyszczającej ciecze,
 • produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania i rozpylania cieczy lub proszków, takich jak:
  • pistolety natryskowe, gaśnice, maszyny do oczyszczania strumieniem piasku, urządzenia do czyszczenia strumieniem pary itp.,
 • produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów, takich jak:
  • urządzenia napełniające, zamykające, kapslujące lub etykietujące itp.,
 • produkcję maszyn do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojów,
 • produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu produkującego napoje itp.,
 • produkcję gazogeneratorów,
 • produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców do tych maszyn, z wyłączeniem do metalu i szkła,
 • produkcję wirówek, z wyłączeniem wirówek do mleka i wirówkowych suszarek do odzieży,
 • produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych materiałów lub warstw z tego samego materiału,
 • produkcję automatów sprzedających towary,
 • produkcję poziomic, taśm mierniczych i podobnych narzędzi ręcznych,narzędzi precyzyjnych obsługiwanych przez operatora, z wyłączeniem optycznych,
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,
 • produkcję chłodni kominowych i podobnych do bezpośredniego chłodzenia wody obiegowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji czułych wag w rodzaju stosowanych w laboratoriach,sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania,sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji urządzeń do opryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie,sklasyfikowanej 28.30.Z,
 • produkcji urządzeń do walcowania metalu lub szkła oraz walców do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 28.91.Z, 28.99.Z,
 • produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji maszyn do filtrowania lub oczyszczania żywności,sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji przemysłowych suszarek do odzieży, sklasyfikowanej w 28.94.Z,
 • produkcji maszyn drukujących na tkaninach, sklasyfikowanej 28.94.Z.
28.3

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.30

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.30.Z

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie,
 • produkcję ciągników kierowanych przez pieszego,
 • produkcję kosiarek, włączając kosiarki do trawy,
 • produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i naczep rolniczych,
 • produkcję maszyn rolniczych do uprawiania gleby, nawożenia i uprawy roślin, takich jak:
  • pługi, roztrząsacze obornika, siewniki, brony itp.,
 • produkcję maszyn do zbioru i omłotu płodów rolnych, takich jak:
  • kombajny, młockarnie, sortowniki itp.,
 • produkcję dojarek mechanicznych,
 • produkcję opryskiwaczy stosowanych w rolnictwie,
 • produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak:
  • maszyny wykorzystywane przy chowie i hodowli drobiu, w pszczelarstwie, przy produkcji pasz itp.,
  • urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji narzędzi ręcznych, innych niż mechaniczne stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 25.73.Z,
 • produkcji przenośników stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.22.Z,
 • produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,
 • produkcji wirówek do mleka, produkcji maszyn do czyszczenia,sortowania, klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji ciągników drogowych z możliwością dołączania naczep,sklasyfikowanej w 29.10.D,
 • produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z.
28.4

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

Grupa ta obejmuje produkcję maszyn i narzędzi do obróbki metalu lub innych materiałów (drewna, kości, kamienia, ebonitu, twardego tworzywa sztucznego, szkła na zimno itp.), włączając maszyny i narzędzia pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.

28.41

Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.41.Z

Produkcja maszyn do obróbki metalu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję obrabiarek do obróbki metalu, włączając obrabiarki pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.,
 • rodukcję obrabiarek do toczenia, wiercenia, frezowania, strugania poprzecznego i wzdłużnego, wytaczania, szlifowania itp.,

 • produkcję urządzeń do tłoczenia,
 • produkcję dziurkarek, pras hydraulicznych, hamulców hydraulicznych,młotów spadowych, kuźniarek itp.,
 • produkcję ciągarek, walcarek do gwintów lub maszyn do obróbki drutu.

Podklasa nie obejmuje:

 • produkcji narzędzi wymiennych, sklasyfikowanej w 25.73.Z,
 • produkcji elektrycznych narzędzi do lutowania i spawania,sklasyfikowanej w 27.90.Z.
28.49

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.49.Z

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję narzędzi mechanicznych do obróbki drewna, kości, kamienia,ebonitu, twardych tworzyw sztucznych, szkła na zimno itp., włączając narzędzia pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe,łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.,
 • produkcję uchwytów przedmiotów obrabianych do narzędzi mechanicznych,
 • produkcję głowic podziałowych i pozostałego oprzyrządowania narzędzi mechanicznych,
 • produkcję stacjonarnych maszyn do wbijania gwoździ, zszywarek introligatorskich, maszyn do klejenia lub w inny sposób łączących drewno, korek, kość, ebonit lub tworzywa sztuczne itp.,
 • produkcję stacjonarnych wiertarek obrotowych lub obrotowo-udarowych, pilnikarek, niciarek, krajarek blach metalowych itp.,
 • produkcję pras służących do wytwarzania płyt wiórowych i podobnych,
 • produkcję maszyn do powlekania galwanicznego,
 • produkcję wymiennych części i osprzętu do narzędzi mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wymiennych części do obrabiarek (wierteł, przebijaków,narzynek, gwintowników, frezów, noży tokarskich, brzeszczotów pił, noży do krojenia itp.), sklasyfikowanej w 25.73.Z,
 • produkcji elektrycznych lutownic ręcznych, włączając pistoletowe,sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji mechanicznych narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej w 28.24.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach lub odlewniach,sklasyfikowanej w 28.91.Z,
 • produkcji maszyn dla górnictwa i kopalnictwa, sklasyfikowanej w 28.92.Z.
28.9

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Grupa ta obejmuje:

 • produkcję specjalistycznych maszyn i urządzeń, które są stosowane wyłącznie w danym przemyśle lub w wąskiej grupie przemysłów,
 • produkcję specjalistycznych maszyn i urządzeń, takich jak: maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych lub urządzenia parków rozrywkowych.
28.91

Produkcja maszyn dla metalurgii

28.91.Z

Produkcja maszyn dla metalurgii

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję maszyn i urządzeń do obróbki metali na gorąco, takich jak:
  • konwertory, urządzenia do odlewania, wlewnice, kadzie odlewnicze,
 • produkcję walcarek do metali i walców do tych walcarek.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji skrzynek formierskich i form (z wyłączeniem wlewnic),sklasyfikowanej w 25.73.Z,
 • produkcji ciągarek, sklasyfikowanej w 28.41.Z,
 • produkcji maszyn do kształtowania form odlewniczych, sklasyfikowanej w 28.99.Z.
28.92

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

28.92.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję przenośników i podnośników stosowanych pod ziemią,pracujących w trybie ciągłym,
 • produkcję maszyn wiertniczych, wrębiarek oraz maszyn do drążenia studni, szybów i tuneli, nawet do stosowania pod ziemią,
 • produkcję maszyn do obróbki minerałów poprzez przesiewanie,sortowanie, rozdzielanie, płukanie, kruszenie itp.,
 • produkcję maszyn do wyrobu betonów i zapraw,
 • produkcję maszyn do prac ziemnych, takich jak:
  • buldożery, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki,koparki, ładowarki łopatowe itp.,
 • produkcję kafarów, maszyn do wyciągania pali, rozprowadzania zapraw i mas bitumicznych, maszyn do układania nawierzchni betonowych itp.,
 • produkcję ciągników gąsienicowych i ciągników stosowanych w budownictwie lub górnictwie,
 • produkcję łopat do buldożerów i spycharek skośnych,
 • produkcję wywrotek terenowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków, sklasyfikowanej w 28.22.Z,
 • produkcji pozostałych ciągników, sklasyfikowanej w 28.30.Z, 29.10.D,
 • produkcji narzędzi do obróbki kamieni, włączając urządzenia do cięcia i czyszczenia kamieni, sklasyfikowanej w 28.49.Z,
 • produkcji betoniarek samochodowych, sklasyfikowanej w 29.10.E.
28.93

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

28.93.Z

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję suszarni do produktów rolniczych,
 • produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego, takich jak:
  • wirówki do mleka,
  • maszyny i urządzenia do przetwórstwa mleka (np. homogenizatory),
  • masielnice, maszyny do formowania masła,
  • maszyny i urządzenia do produkcji sera (homogenizatory, prasy i maszyny do formowania itp.),
 • produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego, takich jak:
  • maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych (wialni, przesiewaczy, opylaczy,szczotkarek i podobnych urządzeń),
  • maszyny do produkcji mąki i mączki itp. (młyny zbożowe, podajniki,przesiewacze, oczyszczacze otrąb, mieszarki, łuszczarki ryżu i grochu),
 • produkcję pras, tłoczni i zgniatarek, stosowanych przy produkcji win,soków owocowych itp.,
 • produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronów lub podobnych wyrobów, takich jak:
  • piece piekarskie, mieszarki i dzielarki do ciasta, formierki,krajarki pieczywa itp.,
 • produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej żywności,takich jak:
  • do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, czekolady, cukru, piwa; do przetwórstwa mięsa lub drobiu, owoców, orzechów lub warzyw; do przetwórstwa ryb, skorupiaków lub pozostałych produktów pochodzących z morza,
  • maszyny do filtrowania i czyszczenia,
  • urządzenia do przemysłowego przetwarzania żywności lub produkcji napojów, pozostałe,
 • produkcję maszyn i urządzeń do otrzymywania lub przetwarzania tłuszczów lub olejów roślinnych lub zwierzęcych,
 • produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do żucia, tabaki,
 • produkcję maszyn i urządzeń do przygotowywania potraw w hotelach i restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji urządzeń do naświetlania żywności i mleka, sklasyfikowanej w 26.60.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania i ważenia,sklasyfikowanej w 28.29.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owoców i pozostałych płodów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziaren i suszonych roślin strączkowych), sklasyfikowanej w 28.30.Z.
28.94

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

28.94.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję maszyn dla przemysłu tekstylnego, takich jak:
  • maszyny do przygotowywania, wytwarzania, wytłaczania, rozciągania,teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych,
  • maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych: do odziarniania bawełny, targania bel, rozwłókniania, rozciągania, karbonizowania,czesania, zgrzeblenia, niedoprzędzarki itp.,
  • maszyny przędzalnicze,
  • maszyny do przygotowywania przędzy tekstylnej: przewijarki, snowarki i maszyny podobne,
  • maszyny tkackie (krosna), włącznie z krosnami ręcznymi,
  • maszyny dziewiarskie,
  • maszyny do produkcji sieci, tiulu, koronek, oplotu, galonów itp.,
 • produkcję maszyn pomocniczych i sprzętu do maszyn tekstylnych, takich jak:
  • maszyny nicielnicowe, żakardowe, automatyczne mechanizmy wyłączające,mechanizmy zmieniające czółenka, wrzeciona i skrzydełka wrzecion itp.,
 • produkcję maszyn do drukowania tkanin,
 • produkcję maszyn do przetwarzania tkanin, takich jak:
  • maszyny do prania, wybielania, farbowania, wykończania, powlekania lub impregnowania tkanin,
  • maszyny do nawijania, rozwijania, składania, cięcia lub ażurowania tkanin,
 • produkcję maszyn pralniczych, takich jak:
  • maszyny do prasowania, włączając prasy prasowalnicze,
  • maszyny do prania i suszenia typu przemysłowego,
  • maszyny do czyszczenia odzieży na sucho,
 • produkcję maszyn do szycia, głowic i igieł do tych maszyn, nawet do użytku domowego,
 • produkcję maszyn do wytwarzania lub wykończania filcu lub materiałów nietkanych,
 • produkcję maszyn dla przemysłu skórzanego, takich jak:
  • do przygotowania, garbowania lub obróbki skór surowych lub wyprawionych,
  • do produkcji lub naprawy obuwia oraz pozostałych wyrobów ze skór surowych lub wyprawionych, włączając skóry futerkowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji kart z papieru lub tektury, do stosowania w maszynach żakardowych, sklasyfikowanej w 17.29.Z,
 • produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji maszyn do kalandrowania, sklasyfikowanej w 28.29.Z,
 • produkcji maszyn stosowanych w introligatorstwie, sklasyfikowanej w 28.99.Z.
28.95

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

28.95.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,
 • produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury,
 • produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub tektury.
28.96

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

28.96.Z

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

Podklasa ta obejmuje produkcję maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów:

 • wytłaczarek, maszyn do formowania, maszyn do produkcji lub bieżnikowania opon pneumatycznych oraz pozostałych maszyn do produkcji wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych.
28.99

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.99.Z

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję suszarni do drewna, pulpy papierowej, papieru, tektury lub innych materiałów, z wyłączeniem produktów rolnych i wyrobów tekstylnych,
 • produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich, maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu na różnego rodzaju materiałach,
 • produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania itp.,
 • produkcję maszyn do produkcji półprzewodników,
 • produkcję wielozadaniowych robotów przemysłowych przeznaczonych do wykonywania funkcji specjalnych,
 • produkcję różnorodnych specjalistycznych maszyn i wyposażenia, takich jak:
  • maszyny do montażu lamp elektrycznych i elektronicznych, lamp elektronowych lub żarówek,
  • maszyny do wytwarzania lub hartowania szkła i wyrobów szklanych,szklanych włókien lub przędzy,
  • maszyny i urządzenia do rozdzielania izotopów,
 • produkcję sprzętu do osiowania i wyważania opon; sprzęt do wyważania,z wyłączeniem wyważania kół,
 • produkcję centralnych systemów smarowania,
 • produkcję maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych,urządzeń do katapultowania oraz podobnych maszyn i urządzeń,
 • produkcję łóżek opalających,
 • produkcję urządzeń automatycznych kręgielni (np. urządzeń do ustawiania kręgli),
 • produkcję karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji urządzeń dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.5,
 • produkcji fotokopiarek itp., sklasyfikowanej w 28.23.Z,
 • produkcji maszyn do obróbki ebonitu, tworzyw sztucznych lub szkła na zimno, sklasyfikowanej w 28.49.Z,
 • produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *