Sekcja F - Budownictwo

Sekcja ta obejmuje różnorodne roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa oraz prac inżynierii lądowej i wodnej. Zakres działań jest szeroki, obejmując budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę oraz montaż obiektów budowlanych. Prace te mogą dotyczyć zarówno konstrukcji stałych, jak i tymczasowych, wykonywanych zarówno na własny rachunek, jak i na podstawie umowy, z możliwością korzystania z podwykonawców.

 1. Roboty ogólnobudowlane:
  • Budowa kompletnych budynków mieszkalnych, biurowych, sklepów, oraz innych obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw rolnych.
  • Realizacja obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty, systemy irygacyjne, kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi, linie elektryczne, obiekty sportowe.
 2. Realizacja projektów budowlanych:
  • Obejmuje kompleksowe budowanie budynków (odpowiednie podklasy działu 41) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42)
  • Specjalistyczne roboty budowlane są również uwzględnione, o ile stanowią one część większej realizacji budowlanej (odpowiednie podklasy działu 43)
 3. Wynajem sprzętu budowlanego:
  • Wynajem sprzętu z operatorem jest klasyfikowany w tej sekcji, pod warunkiem, że jest używany do wykonywania prac budowlanych.
 4. Realizacja projektów budowlanych na własny rachunek:
  • Obejmuje przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe mające na celu przygotowanie budowy lub budowy obiektów do sprzedaży.