grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

27.1

Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.11

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.11.Z

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podklasa ta obejmuje produkcję elektrycznych silników i transformatorów: prądu zmiennego (AC), prądu stałego (DC) i prądu przemiennego AC/DC.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję silników elektrycznych, z wyłączeniem silników do rozruchu silników spalinowych wewnętrznego spalania,
 • produkcję rozdzielczych transformatorów elektrycznych,
 • produkcję transformatorów do spawania łukowego,
 • produkcję stateczników fluorescencyjnych (np. transformatorów),
 • produkcję podstacji transformatorowych do dystrybucji energii elektrycznej,
 • produkcję regulatorów napięcia do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • produkcję prądnic, z wyłączeniem alternatorów do ładowania akumulatorów w pojazdach silnikowych,
 • produkcję zespołów prądotwórczych, z wyłączeniem zespołów prądnicowo-turbinowych,
 • przewijanie elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji elektronicznych transformatorów i przełączników,sklasyfikowanej w 26.11.Z,
 • produkcji elektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji półprzewodnikowych przemienników, prostowników i przetwornic, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji zespołów turbinowo-prądnicowych (turbogeneratorów),sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji silników rozruchowych i prądnic do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 29.31.Z.
27.12

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyłączników energii elektrycznej,
 • produkcję ochronników przeciwprzepięciowych w celu wyrównywania napięcia,
 • produkcję pulpitów sterowniczych dla aparatury rozdzielczej energii elektrycznej,
 • produkcję elektrycznych przekaźników,
 • produkcję elementów elektrycznych tablic rozdzielczych,
 • produkcję bezpieczników elektrycznych,
 • produkcję aparatury elektrycznej do przełączania,
 • produkcję wyłączników sieciowych, z wyłączeniem przycisków, łączników migowych, solenoidów, zapadek,
 • produkcję zespołów prądnic będących źródłem napędu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji aparatury kontrolnej otoczenia i procesów przemysłowych,sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji przełączników dla obwodów elektrycznych, takich jak przyciski i łączniki migowe, sklasyfikowanej w 27.33.Z.
27.2

Produkcja baterii i akumulatorów

27.20

Produkcja baterii i akumulatorów

27.20.Z

Produkcja baterii i akumulatorów

Podklasa ta obejmuje produkcję baterii i akumulatorów, doładowywanych lub nie.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ogniw i baterii galwanicznych:
  • ogniw zawierających dwutlenek manganu, dwutlenek rtęci, tlenek srebra itp.,
 • produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich, takie jak:
  • separatory, pojemniki, pokrywy,
 • produkcję baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych,
 • produkcję baterii akumulatorowych kadmowo-niklowych,
 • produkcję baterii akumulatorowych NiMH (nikiel-wodorek metalu),
 • produkcję baterii akumulatorowych litowych,
 • produkcję baterii ogniw suchych,
 • produkcję baterii ogniw mokrych.
27.3

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

27.31

Produkcja kabli światłowodowych

27.31.Z

Produkcja kabli światłowodowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kabli światłowodowych do transmisji danych i transmisji obrazów,
 • produkcję włókien optycznych,
 • produkcję wiązek i kabli z włókien optycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,
 • produkcji zestawów kabli optycznych zawierających złącza lub inne elementy, sklasyfikowanej w zależności od zastosowania, np. w 26.11.Z.
27.32

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.32.Z

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję izolowanych przewodów i kabli wykonanych ze stali, miedzi lub aluminium,
 • produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji drutu, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z,24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z, 24.45.Z,
 • produkcji kabli do komputerów, drukarek, uniwersalnych interfejsów szeregowych (USB) i podobnych zespołów przewodów, sklasyfikowanej w 26.11.Z,
 • produkcji zestawów przewodowych z izolowanymi przewodami i łącznikami, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji zespołów kabli i przewodów stosowanych w motoryzacji,sklasyfikowanej w 29.31.Z.
27.33

Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.33.Z

Produkcja sprzętu instalacyjnego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szyn zbiorczych, przewodników elektrycznych, z wyłączeniem stosowanych w aparaturze łączeniowej,
 • produkcję przerywaczy ziemno zwarciowych (GFCI),
 • produkcję oprawek lampowych,
 • produkcję odgromników i cewek,
 • produkcję przełączników do przewodów instalacji elektrycznej (np. przełączników naciskowych, wyłączników przyciskowych, przełączników migowych, zapadek),
 • produkcję elektrycznych gniazdek i wtyczek,
 • produkcję skrzynek i puszek do instalacji elektrycznej (np. dla przyłączy, gniazdek wtykowych, przełączników),
 • produkcję elektrycznych przyłączy i elementów instalacji,
 • produkcję osprzętu instalacyjnego do słupów i elementów linii przesyłowych,
 • produkcję elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji izolatorów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.43.Z,
 • produkcji elektronicznych złączy, gniazdek i przełączników,sklasyfikowanej 26.11.Z.
27.4

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.40

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.40.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podklasa ta obejmuje produkcję żarówek i lamp oraz ich części i elementów, z wyłączeniem szklanych baniek do żarówek; produkcję opraw oświetleniowych, z wyłączeniem przewodów prądowych.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję lamp, sprzętu oświetleniowego i żarówek wyładowczych,fluorescencyjnych, ultrafioletowych, na podczerwień itp.,
 • produkcję opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych,
 • produkcję żyrandoli,
 • produkcję lamp stołowych,
 • produkcję choinkowych zestawów oświetleniowych,
 • produkcję elektrycznego oświetlenia kominków,
 • produkcję latarek,
 • produkcję elektrycznych lamp przeciw insektom,
 • produkcję latarni (np. karbidowych, elektrycznych, gazowych,benzynowych, naftowych),
 • produkcję reflektorów punktowych,
 • produkcję oświetlenia ulicznego, z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej,
 • produkcję sprzętu oświetleniowego dla środków transportu (np. dla pojazdów silnikowych, samolotów, łodzi),
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów szklanych i części ze szkła dla sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 23.19.Z,
 • produkcji opraw oświetleniowych, sklasyfikowanej w 27.33.Z,
 • produkcji wentylatorów sufitowych lub łazienkowych, połączonych ze sprzętem oświetleniowym, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji elektrycznego sprzętu sygnalizacyjnego, takiego jak sygnalizacja świetlna dla pojazdów i pieszych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji znaków podświetlanych, sklasyfikowanej w 27.90.Z.
27.5

Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

Grupa ta obejmuje:

 • produkcję małych urządzeń elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak: wentylatory, odkurzacze,elektryczne froterki, urządzenia do gotowania, pralki, chłodziarki,zamrażarki oraz produkcję pozostałych elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak zmywarki, podgrzewacze wody,rozdrabniacze odpadków,
 • produkcję urządzeń, które zasilane są elektrycznością, gazem lub innym źródłem zasilania.
27.51

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.51.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak:
  • lodówki, chłodziarki,
  • zamrażarki,
  • zmywarki,
  • pralki i suszarki,
  • odkurzacze,
  • froterki,
  • rozdrabniacze odpadków,
  • młynki, miksery, sokowirówki,
  • otwieracze do konserw,
  • elektryczne maszynki do golenia i szczoteczki do zębów oraz inne urządzenia do higieny osobistej,
  • ostrzałki do noży,
  • okapy wentylacyjne,
 • produkcję urządzeń elektrotermicznych gospodarstwa domowego, takich jak:
  • elektryczne podgrzewacze wody,
  • koce elektryczne,
  • elektryczne suszarki, grzebienie, szczotki, lokówki,
  • żelazka elektryczne,
  • grzejniki i wentylatory domowe, przenośne,
  • piekarniki elektryczne,
  • kuchenki mikrofalowe,
  • kuchenki i płytki do podgrzewania potraw,
  • tostery,
  • ekspresy do kawy i herbaty,
  • patelnie, opiekacze, grille,
  • grzałki elektryczne itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przemysłowych chłodziarek i zamrażarek, pokojowych klimatyzatorów, wentylatorów strychowych, grzejników zamontowanych na stałe, przemysłowych wentylatorów i wentylatorów wyciągowych;produkcji: urządzeń kuchennych, urządzeń do prania na sucho, suszenia i prasowania, odkurzaczy typu przemysłowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 28,
 • produkcji domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 28.94.Z,
 • instalowania centralnego systemu odkurzania, sklasyfikowanego w 43.29.Z.
27.52

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.52.Z

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje produkcję domowego nieelektrycznego sprzętu dogotowania i ogrzewania, takiego jak:

 • grzejniki przenośne, piece kuchenne, ruszty, piece, podgrzewacze wody, sprzęt do gotowania, ogrzewacze płytowe.
27.9

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

27.90

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Podklasa ta obejmuje produkcję różnego sprzętu elektrycznego innego niż silniki, prądnice, transformatory, baterie i akumulatory, przewody i sprzęt instalacyjny, sprzęt oświetleniowy oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję półprzewodnikowych urządzeń do ładowania akumulatorów,
 • produkcję elektrycznych urządzeń do otwierania i zamykania drzwi,
 • produkcję dzwonków elektrycznych,
 • produkcję przedłużaczy elektrycznych wykonanych z przewodu izolowanego,
 • produkcję ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, z wyłączeniem laboratoryjnych i dentystycznych,
 • produkcję falowników półprzewodnikowych, prostowników, ogniw paliwowych, regulowanych i nieregulowanych zasilaczy elektrycznych,
 • produkcję zasilaczy awaryjnych (UPS),
 • produkcję ochronników przeciwprzepięciowych, z wyłączeniem ochronników przeciwprzepięciowych dla wyrównywania napięcia,
 • produkcję przewodów przyłączeniowych do urządzeń oraz pozostałych wiązek przewodów elektrycznych z izolowanym drutem i złączkami,
 • produkcję elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 • produkcję akceleratorów cząstek,
 • produkcję elektrycznych kondensatorów, rezystorów i podobnych,
 • produkcję elektromagnesów,
 • produkcję syren sygnalizacyjnych,
 • produkcję tablic elektronicznych,
 • produkcję znaków podświetlanych,
 • produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego, takiego jak:urządzenia sygnalizacji świetlnej i regulacji ruchu pieszych,
 • produkcję elektrycznych izolatorów (z wyłączeniem szklanych i ceramicznych) oraz ich osprzętu, z metali nieszlachetnych,
 • produkcję elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, włączając narzędzia do lutowania ręcznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji izolatorów elektrycznych z porcelany, sklasyfikowanej w 23.43.Z,
 • produkcji włókien węglowych i grafitowych oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i urządzeń elektrycznych, sklasyfikowanej w 23.99.Z,
 • produkcji prostowników elektronicznych, obwodów scalonych do regulacji napięcia, układów scalonych do przetwarzania mocy,elektronicznych kondensatorów, rezystorów i podobnych urządzeń,sklasyfikowanych w 26.11.Z,
 • produkcji transformatorów, silników, prądnic, aparatury łącznikowej,przekaźników i przemysłowych elementów sterujących, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.1,
 • produkcji baterii, sklasyfikowanej w 27.20.Z,
 • produkcji przewodów energetycznych i komunikacyjnych, przewodów prądowych i nieprzewodzących prądu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.3,
 • produkcji sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
 • produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.5,
 • produkcji nieelektrycznych narzędzi do spawania, lutowania,sklasyfikowanej w 28.29.Z,
 • produkcji elektrycznego wyposażenia do pojazdów samochodowych,takiego jak: prądnice, alternatory, świece i cewki zapłonowe, zamki centralne, regulatory napięcia, sklasyfikowanej w 29.31.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *