Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Ta sekcja opisuje różnorodne aspekty związane z nieruchomościami i ich zarządzaniem. Obejmuje to działalność agencji, maklerów oraz wynajmujących, którzy zajmują się transakcjami dotyczącymi nieruchomości, takimi jak kupno, sprzedaż i wynajem. Ponadto, w ramach tej działalności mogą świadczyć także dodatkowe usługi związane z nieruchomościami, takie jak wycenianie, doradztwo czy zarządzanie nieruchomościami.

Kolejnym obszarem objętym przez tę sekcję jest budowa obiektów, zarówno na własny użytek, jak i na cele wynajmu. To oznacza, że podmioty mogą być zaangażowane w proces budowy różnych typów nieruchomości, od mieszkań i domów po obiekty komercyjne, takie jak biurowce czy centra handlowe, które mogą być następnie wynajmowane lub sprzedawane.

Zarządzanie nieruchomościami stanowi kolejny istotny element, który może być prowadzony zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przez zewnętrzne firmy zarządzające. To obejmuje szeroki zakres działań, takich jak utrzymanie nieruchomości, zarządzanie najmem, negocjowanie umów, rozliczanie kosztów czy dbanie o relacje z najemcami.