grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

30.1

Produkcja statków i łodzi

30.11

Produkcja statków i konstrukcji pływających

30.11.Z

Produkcja statków i konstrukcji pływających

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję statków (z wyłączeniem łodzi sportowych i wycieczkowych),takich jak:
  • statki pasażerskie, promy, statki handlowe, tankowce, holowniki itp.,
  • okręty wojenne,
  • kutry, łodzie rybackie i statki-przetwórnie,
  • poduszkowce, z wyłączeniem poduszkowców przeznaczonych na cele rekreacyjne,
  • pływające lub zanurzone platformy wiertnicze,
 • produkcję jednostek pływających, takich jak:
  • doki pływające, pontony, grodzie izolacyjne, przystanie pływające,pławy, boje, zbiorniki pływające, barki, latarnie, dźwigi pływające,tratwy nadmuchiwane przeznaczone na cele inne niż rekreacyjne itp.,
 • produkcję sekcji dla statków i jednostek pływających,

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji części statku, innych niż podstawowe zespoły kadłuba:
  • produkcji żagli, sklasyfikowanej w 13.92.Z,
  • produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
  • produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
  • produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
 • produkcji pojazdów-amfibii, sklasyfikowanej w 29.10.E,
 • produkcji łodzi nadmuchiwanych i tratew na cele rekreacyjne,sklasyfikowanej w 30.12.Z,
 • specjalistycznych napraw i konserwacji statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanych w 33.15.Z,
 • demontażu statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • wykonywania instalacji wewnętrznych statków i łodzi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 43.3.
30.12

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

30.12.Z

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nadmuchiwanych łodzi i tratew,
 • produkcję łodzi żaglowych, nawet wyposażonych w silnik,
 • produkcję łodzi motorowych,
 • produkcję poduszkowców na cele rekreacyjne,
 • produkcję jednostek pływających na zamówienia indywidualne,
 • produkcję pozostałych łodzi sportowych i wycieczkowych:
  • kajaków, czółen, łodzi wiosłowych, łodzi sportowych typu skif.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji części łodzi wycieczkowych i sportowych:
  • produkcji żagli, sklasyfikowanej w 13.92.Z,
  • produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
  • produkcji silników dla jednostek pływających, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji desek surfingowych (włączając deski surfingowe z żaglem),sklasyfikowanej w 32.30.Z,
 • naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych,sklasyfikowanych w 33.15.Z.
30.2

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.20

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.20.Z

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję elektrycznych, spalinowych, parowych i pozostałych lokomotyw kolejowych,
 • produkcję pojazdów kolejowych lub tramwajowych z własnym napędem:wagonów pasażerskich, towarowych, platform, pojazdów naprawczych lub serwisowych,
 • produkcję taboru kolejowego i tramwajowego bez własnego napędu,takiego jak:
  • wagony pasażerskie, towarowe, samowyładowcze, cysterny oraz wagony warsztatowe, dźwigi kolejowe, tendry itp.,
 • produkcję wyspecjalizowanych części do lokomotyw kolejowych lub tramwajowych lub do taboru kolejowego, takich jak:
  • wózki zwrotne, osie i koła, hamulce i części do nich; haki i elementy sprzęgające, zderzaki i ich części; amortyzatory; podwozia do lokomotyw i wagonów; szkielety konstrukcyjne wagonów i lokomotyw; nadwozia;połączenia korytarzowe itp.,
 • produkcję kopalnianych lokomotyw dołowych i wagonów silnikowych,
 • produkcję mechanicznych i elektromechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych, bezpieczeństwa i sterowania ruchem na drogach szynowych, wodach śródlądowych, ulicach, drogach, miejscach parkingowych, lotniskach itp.,
 • produkcję siedzeń do wagonów taboru szynowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji szyn niezmontowanych, sklasyfikowanej w 24.10.Z,
 • produkcji gotowych elementów metalowych wyposażenia torów kolejowych,sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji silników elektrycznych, sklasyfikowanej w 27.11.Z,
 • produkcji elektrycznego wyposażenia do sygnalizacji bezpieczeństwa i kontroli ruchu, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji silników i turbin, sklasyfikowanej w 28.11.Z.
30.3

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.30

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję samolotów do transportu towarów lub pasażerów, samolotów używanych przez siły zbrojne, samolotów sportowych i do innych zastosowań,
 • produkcję śmigłowców,
 • produkcję szybowców i lotni,
 • produkcję sterowców i balonów,
 • produkcję części i akcesoriów samolotów, sklasyfikowanych w tej podklasie, takich jak:
  • podzespoły podstawowe: kadłuby, skrzydła, drzwi, elementy sterujące,podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,
  • śmigła, wirniki śmigłowców i łopaty do tych wirników,
  • silniki i napędy typowe dla statków powietrznych,
  • części do napędów turboodrzutowych i turbośmigłowych,
 • produkcję urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi,
 • produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych, stacji orbitalnych, promów kosmicznych,
 • produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM),
 • przeglądy i remonty kapitalne oraz przebudowy statków powietrznych i silników statków powietrznych,
 • produkcję siedzeń do statków powietrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji spadochronów, sklasyfikowanej w 13.92.Z,
 • produkcji uzbrojenia wojskowego i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.Z,
 • produkcji urządzeń (tele)komunikacyjnych do satelitów,sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji instrumentów lotniczych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji systemów nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków powietrznych,sklasyfikowanej w 27.40.Z,
 • produkcji części układu zapłonowego i innych elektrycznych części do silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych,urządzeń do katapultowania oraz podobnych urządzeń, sklasyfikowanej w 28.99.Z.
30.4

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.40

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.40.Z

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję czołgów,
 • produkcję opancerzonych pojazdów wodno-lądowych,
 • produkcję pozostałych wojskowych pojazdów bojowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.Z.
30.9

Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

30.91

Produkcja motocykli

30.91.Z

Produkcja motocykli

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy,
 • produkcję silników do motocykli,
 • produkcję przyczep motocyklowych bocznych,
 • produkcję części i akcesoriów do motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
 • konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z.
30.92

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

30.92.Z

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję rowerów nieposiadających silników, włączając rowery trzykołowe, tandemy, metalowe dwu- i trzykołowe rowerki dziecięce,
 • produkcję części i akcesoriów do rowerów,
 • produkcję wózków inwalidzkich, nawet z silnikiem,
 • produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich,
 • produkcję wózków dziecięcych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 30.91.Z,
 • produkcji zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki dwu- i trzykołowe, z tworzyw sztucznych,sklasyfikowanej w 32.40.Z.
30.99

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

30.99.Z

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pojazdów wprawianych w ruch ręcznie: wózków bagażowych,wózków ręcznych, sanek, wózków na zakupy itp.,
 • produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wózków roboczych, nawet wyposażonych w sprzęt do podnoszenia czy przemieszczania, nawet samojezdnych, stosowanych w zakładach przemysłowych, włączając wózki ręczne i taczki,sklasyfikowanej w 28.22.Z,
 • produkcji wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach,sklasyfikowanej w 31.01.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *