grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

19.1

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.10

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.10.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

Podklasa ta obejmuje:

 • eksploatację pieców koksowniczych,
 • produkcję koksu, półkoksu,
 • produkcję paku, koksu pakowego,
 • produkcję gazu koksowniczego,
 • produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu),
 • brykietowanie koksu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 19.20.Z.
19.2

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

19.20

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

19.20.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

 • wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów:frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu,
 • produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp.,
 • produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich),gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp.,
 • produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych,
 • produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych,
 • produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp.,
 • produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego(lignitu), węgla kamiennego, torfu,
 • mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *