Sekcja J - Informacja i komunikacja

Ta sekcja obejmuje szeroki zakres działań związanych z produkcją, przekazywaniem i rozpowszechnianiem informacji oraz dóbr kultury. W tym kontekście, działalność ta skupia się na różnych obszarach, takich jak wydawnictwo, produkcja filmów i nagrań dźwiękowych, radio, telewizja, telekomunikacja, technologie informatyczne oraz ogólna działalność usługowa związana z informacjami.

Działalność wydawnicza, obejmująca także publikowanie oprogramowania, jest związana z nabywaniem praw autorskich do treści publikacji i udostępnianiem ich społeczeństwu w różnych formach, takich jak druk, forma elektroniczna czy dźwiękowa, oraz poprzez Internet, jako produkty multimedialne, np. słowniki, leksykony, encyklopedie.

Produkcja filmów i seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59, a tworzenie programów telewizyjnych obejmuje elementy zarówno z działu 59, jak i z działu 60, zwłaszcza w przypadku programów "na żywo". Nadawanie programów telewizyjnych przez producenta lub osoby trzecie, bez wprowadzania zmian, jest również uwzględnione w odpowiednich podklasach działu 61.