grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

25.1

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.11

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),
 • produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu(szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),
 • produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak:
  • baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych,sklasyfikowanej w 25.30.Z,
 • produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.Z.
25.12

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram,
 • produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.
25.2

Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.21

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.21.Z

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 27.51.Z.
25.29

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.29.Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych,wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,
 • produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności <= 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,
 • produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu,sklasyfikowanej w 29.20.Z.
25.3

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.30

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.30.Z

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary,
 • produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak:
  • skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary,
 • produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
 • produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych,
 • produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 25.21.Z,
 • produkcji zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanej w 28.99.Z.
25.4

Produkcja broni i amunicji

25.40

Produkcja broni i amunicji

25.40.Z

Produkcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję broni ciężkiej (armat, dział ruchomych, wyrzutni rakietowych, wyrzutni torped, ciężkich karabinów maszynowych),
 • produkcję broni ręcznej (rewolwerów, strzelb, ręcznych karabinów maszynowych),
 • produkcję broni pneumatycznej lub gazowej,
 • produkcję amunicji bojowej,
 • produkcję broni i amunicji myśliwskiej, sportowej i obronnej,
 • produkcję bomb, min, torped i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych,sklasyfikowanej w 20.51.Z,
 • produkcji szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 29.10.E,
 • produkcji statków kosmicznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,
 • produkcji czołgów i pozostałych pojazdów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z.
25.5

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.50

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podklasa ta obejmuje:

 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,
 • metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub podciśnieniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji proszku metali, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 24.1, 24.2.
25.6

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

Grupa ta obejmuje działalności związane z obróbką metalu, takie jak:platerowanie, pokrywanie, grawerowanie, wiercenie, polerowanie,spawanie itp., które są zazwyczaj wykonywane na zlecenie.

25.61

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podklasa ta obejmuje:

 • platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,
 • obróbkę termiczną metali,
 • wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,
 • barwienie i grawerowanie metalu,
 • pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi, poprzez:
  • emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi itp.,
 • utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drukowania bezpośrednio na metalu, sklasyfikowanego w 18.12.Z,
 • pokrywania metalami tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.Z,
 • pokrywania metalami szlachetnymi metali nieszlachetnych i pozostałych metali, sklasyfikowanego w 24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z.
25.62

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie,przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
 • wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.
25.7

Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.71

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

25.71.Z

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sztućców i wyrobów nożowniczych, takich jak: noże, widelce,łyżki itp.,
 • produkcję pozostałych wyrobów nożowniczych, takich jak:
  • tasaki i siekiery,
  • maszynki i ostrza do golenia,
  • nożyczki i maszynki do strzyżenia włosów,
 • produkcję szabli, szpad, bagnetów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji garnków, czajników itp. wyrobów, naczyń stołowych (waz,półmisków itp.) oraz wyrobów płaskich (talerzy, spodków),sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.
25.72

Produkcja zamków i zawiasów

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i pozostałych podobnych wyrobów do stolarki budowlanej, mebli, pojazdów itp.
25.73

Produkcja narzędzi

25.73.Z

Produkcja narzędzi

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych,
 • produkcję narzędzi ręcznych, takich jak: kombinerki, śrubokręty itp.,
 • produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, innych niż mechaniczne,
 • produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, włączając tarcze tnące i łańcuchy,
 • produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych,nawet z napędem mechanicznym oraz do obrabiarek: wierteł, przebijaków,noży frezarskich itp.,
 • produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.,
 • produkcję skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic,
 • produkcję narzędzi do pras,
 • produkcję imadeł, zacisków.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,
 • produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z.
25.9

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

25.91

Produkcja pojemników metalowych

25.91.Z

Produkcja pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów,takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 25.2.
25.92

Produkcja opakowań z metali

25.92.Z

Produkcja opakowań z metali

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję puszek do produktów żywnościowych, tubek wyciskanych i pudełek o pojemności <= 300 litrów,
 • produkcję zamknięć metalowych do opakowań.
25.93

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności,
 • produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod,
 • produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej,rusztów, siatek, tkanin itp.,
 • produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym,
 • produkcję gwoździ i pinezek,
 • produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak:
  • resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane,
  • pióra do resorów,
 • produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,
 • produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego,sklasyfikowanej w 27.32.Z,
 • produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 28.15.Z.
25.94

Produkcja złączy i śrub

25.94.Z

Produkcja złączy i śrub

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych,
 • produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek i podobnych wyrobów gwintowanych.
25.99

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:
  • naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,
  • naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,
  • naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,
  • rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,
  • drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,
  • metalowe szczotki do szorowania,
 • produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek,brodzików i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,
 • produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
 • produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:
  • śruby napędowe do statków i łopatek do nich,
  • kotwice,
  • dzwony,
  • gotowe elementy torów kolejowych,
  • zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,
  • drabiny metalowe,
  • znaki metalowe, włączając znaki drogowe,
 • produkcję worków z folii metalowej,
 • produkcję metalowych magnesów stałych,
 • produkcję termosów i butelek metalowych,
 • produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,
 • produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,
 • produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 30.99.Z,
 • produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,
 • produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
 • produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *