grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

12.0

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

12.00

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

12.00.Z

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Podklasa ta obejmuje:

  • wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegające w szczególności na odżyłowaniu, cięciu,nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej,
  • produkcję wyrobów tytoniowych i wyrobów będących substytutami tytoniu: papierosów, tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów,cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki,
  • produkcję tytoniu „homogenizowanego”” lub „”odtworzonego””.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • uprawy tytoniu, sklasyfikowanej w 01.15.Z,
  • suszenia liści tytoniu, sklasyfikowanego w 01.63.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *