grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

18.1

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.11

Drukowanie gazet

18.11.Z

Drukowanie gazet

Podklasa ta obejmuje:

 • drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1,
 • fotokopiowania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z.
18.12

Pozostałe drukowanie

18.12.Z

Pozostałe drukowanie

 • drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,
 • drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów,plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych, albumów,kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego,papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych,fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich,kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek, włączając szybkie drukowanie,
 • drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych,tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,
 • drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego,fleksografii, sitodruku i innych metod).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży,sklasyfikowanego w 13.30.Z,
 • produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry,księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,
 • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.
18.13

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podklasa ta obejmuje:

 • wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych,włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,
 • przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),
 • działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich,włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,
 • grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,
 • transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,
 • reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,
 • przygotowanie ilustracji, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,
 • produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,
 • projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety,modele itp.,
 • wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 74.10.Z.
18.14

Introligatorstwo i podobne usługi

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych,
 • oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,
 • obróbkę wykańczającą CD-ROM,
 • usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,
 • czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u.
18.2

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20.Z

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Podklasa ta obejmuje:

 • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD,taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym,
 • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo,
 • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 18.11.Z, 18.12.Z,
 • publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 58.2,
 • produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
 • reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 59.12.Z,
 • produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 59.20.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *