Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do kompletności informacji w nich zawartych. Materiały te są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a redakcja strony nie gwarantuje ich aktualności w każdym czasie. Zamieszczone na stronie internetowej materiały i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z jakimikolwiek informacjami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej lub w związku z jakimkolwiek użyciem tych informacji.