grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

08.1

Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08.11

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.11.Z

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego takiego jak: marmur, granit, piaskowiec, łupek itd.,
 • łamanie i kruszenie kamienia pomnikowego i budowlanego,
 • wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,
 • wydobywanie gipsu i anhydrytu,
 • wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 08.91.Z,
 • produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 23.52.Z,
 • cięcia, formowania i wykańczania kamieni, poza obszarem kamieniołomu,sklasyfikowanych w 23.70.Z.
08.12

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.12.Z

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku,
 • kruszenie i rozdrabnianie żwiru,
 • wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 06.10.Z.
08.9

Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

08.91

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

08.91.Z

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych,
 • wydobywanie siarki rodzimej,
 • wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia,
 • wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów),naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów,
 • wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym,
 • wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania soli, sklasyfikowanego w 08.93.Z,
 • prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 20.13.Z,
 • produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z.
08.92

Wydobywanie torfu

08.92.Z

Wydobywanie torfu

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie torfu,
 • wzbogacanie torfu,
 • przygotowanie torfu w celu ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności usługowej związanej z wydobywaniem torfu,sklasyfikowanej w 09.90.Z,
 • produkcji brykietów z torfu, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
 • produkcji mieszanek ziemi ogrodniczej z naturalnej ziemi, piasku,gliny i nawozów mineralnych itp., sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 23.99.Z.
08.93

Wydobywanie soli

08.93.Z

Wydobywanie soli

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie soli ze złóż podziemnych, włączając wydobywanie soli poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię,
 • produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub innych słonych wód,
 • rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli przez producenta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji soli kuchennej, włączając sól kuchenną jodowaną,sklasyfikowanej w 10.84.Z,
 • produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 36.00.Z.
08.99

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

08.99.Z

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak:

 • materiały ścierne, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd.,
 • kamienie szlachetne, kwarc, mika itp.,
 • naturalny asfalt i naturalny bitumin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *