Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja ta obejmuje różnorodne działania związane z handlem, sprzedażą hurtową i detaliczną, a także naprawą pojazdów samochodowych i motocykli. Poniżej przedstawione są kluczowe aspekty działalności w ramach tej sekcji.

Punkty:

 1. Sprzedaż bez przetwarzania:
  • Zawiera czynności podstawowe związane z handlem, takie jak sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów itp.
  • Działania te nie wymagają przetwarzania towarów, a także obejmują przechowywanie, pakowanie, czy czyszczenie produktów rolnych.
 2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna:
  • Obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną wszystkich rodzajów towarów.
  • Dotyczy również świadczenia usług związanych ze sprzedażą towarów.
 3. Naprawy pojazdów samochodowych i motocykli:
  • Dział 45 obejmuje wszystkie rodzaje działań związanych ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.
 4. Handel Hurtowy (Dział 46):
  • Obejmuje odsprzedaż nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, użytkownikom przemysłowym, handlowym itp.
  • Dotyczy także działań maklerów, pośredników, agentów i innych podmiotów zaangażowanych w handel produktami gospodarki rolnej.
 5. Handel Detaliczny (Dział 47):
  • Obejmuje odsprzedaż nowych i używanych artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego.
  • Sklepy, domy towarowe, stragany i inne podmioty prowadzące sprzedaż bez przetwarzania mieszczą się w tej kategorii.

Warto zwrócić uwagę, że dział 46 skupia się na handlu hurtowym, natomiast dział 47 koncentruje się na odsprzedaży artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego bez przetwarzania.