Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Ta sekcja obejmuje szeroki zakres usług związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej oraz gorącej wody poprzez infrastrukturę sieciową i rurociągi. W ramach tych usług realizowane są zadania takie jak dostarczanie energii do użytku przemysłowego i mieszkaniowego, dystrybucja energii elektrycznej i gazu na różne obszary, kontrola i zarządzanie procesami związanymi z wytwarzaniem i rozprowadzaniem energii elektrycznej i gazu, a także dostarczanie pary wodnej i powietrza do systemów klimatyzacyjnych. Jednakże działalność związana z dostawą wody i zarządzaniem kanalizacją oraz transport gazów rurociągowymi przesyłowymi nie jest objęta tą sekcją.

Sekcja ta obejmuje następujące działania:

  1. Dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury, takiej jak sieci zasilające i rurociągi. Niezależnie od wielkości sieci, wszystkie te usługi mieszczą się w zakresie tej sekcji.
  2. Dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na obszarach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych. Jest to proces zapewniania tych mediów użytkownikom końcowym poprzez sieci i rurociągi.
  3. Wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu. Obejmuje to produkcję energii w elektrowniach, kontrolę jakości oraz transport do odbiorców.
  4. Dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych. Ta usługa zapewnia odpowiednie środowisko wewnętrzne w różnych budynkach i obiektach.

Sekcja ta nie obejmuje:

  1. Działalności zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, które są sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działu 36, oraz działu 37, w Sekcji E. Obejmuje to zarządzanie oraz utrzymanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
  2. Transportu gazu rurociągami przesyłowymi, który jest sklasyfikowany w podkategorii 49.50.A. Ten proces obejmuje przesyłanie dużych ilości gazu z jednego punktu do drugiego za pomocą rurociągów.