Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Ta sekcja obejmuje szeroki zakres działań związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych oraz procesami ich eksploatacji. W jej ramach znajdują się działalności związane z uprawą różnych gatunków zbóż i innych roślin użytkowych, a także hodowlą zwierząt, zarówno tych przeznaczonych na produkcję spożywczą, jak i hodowlanych. Ponadto, sekcja ta obejmuje również pozyskiwanie surowców leśnych, takich jak drewno, oraz wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych, zarówno z gospodarstw rolnych, jak i ich naturalnego środowiska.