grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

17.1

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.11

Produkcja masy włóknistej

17.11.Z

Produkcja masy włóknistej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję bielonej, półbielonej i niebielonej celulozowej masy papierowej za pomocą procesu mechanicznego, chemicznego (z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub półchemicznego,
 • produkcję lintersu bawełnianego,
 • usuwanie farby drukarskiej,
 • produkcję masy celulozowej z makulatury.
17.12

Produkcja papieru i tektury

17.12.Z

Produkcja papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję papieru i tektury przeznaczonych do dalszej obróbki przemysłowej, tzn.:
  • pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,
  • produkcję krepiny i papieru marszczonego,
  • produkcję laminatów i folii, jeżeli łączone są z papierem lub tekturą,
 • produkcję papieru czerpanego,
 • produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,
 • produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych,
 • produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru, w zwojach lub dużych arkuszach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 17.21.Z,
 • produkcji wyrobów z papieru, tektury lub masy celulozowej,sklasyfikowanej w 17.22.Z, 17.23.Z, 17.24.Z, 17.29.Z,
 • produkcji papieru ściernego, sklasyfikowanej w 23.91.Z,
 • produkcji powlekanego lub impregnowanego papieru, jeżeli pokrycie lub impregnat są głównymi składnikami, sklasyfikowanej w podklasie związanej z produkcją pokrycia lub impregnatu.
17.2

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

17.21

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.21.Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję papieru falistego i tektury falistej,
 • produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,
 • produkcję składanych opakowań z tektury,
 • produkcję opakowań z tektury twardej,
 • produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,
 • produkcję worków i toreb papierowych,
 • produkcję segregatorów biurowych i podobnych artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji kopert, sklasyfikowanej w 17.23.Z,
 • produkcji wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej(np. korytek do jajek, papierowych talerzy), sklasyfikowanej w 17.29.Z.
17.22

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.22.Z

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów gospodarstwa domowego i higieny osobistej, z papieru i waty celulozowej, takich jak:
  • bibułki czyszczące,
  • chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki,
  • papier toaletowy,
  • podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki wchłaniające do pieluch dla niemowląt i małych dzieci,
  • kubki, talerze i tacki,
 • produkcję waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej: podpasek higienicznych, tamponów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji waty celulozowej, sklasyfikowanej w 17.12.Z.
17.23

Produkcja artykułów piśmiennych

17.23.Z

Produkcja artykułów piśmiennych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia,
 • produkcję papieru do drukarek komputerowych gotowego do użycia,
 • produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,
 • produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru gotowych do użycia,
 • produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego)gotowego do użycia,
 • produkcję kopert i kart pocztowych,
 • produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych,
 • produkcję szkolnych i pozostałych artykułów piśmiennych (zeszyty,notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drukowania na wyrobach z papieru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 18.1.
17.24

Produkcja tapet

17.24.Z

Produkcja tapet

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych, włączając tapety papierowe pokryte winylem i tekstylne pokrycia ścian.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pokryć ściennych z tworzywa sztucznego, sklasyfikowanej w 22.29.Z.
17.29

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

17.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję etykietek,
 • produkcję filtrów z papieru i tektury,
 • produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyrobów z papieru i tektury,
 • produkcję korytek do jajek i podobnych form papierowych do pakowania produktów,
 • produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru,
 • produkcję kart z papieru i tektury stosowanych w maszynach żakardowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 32.40.Z,
 • produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *