grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

43.1

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.11

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

 • rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.
43.12

Przygotowanie terenu pod budowę

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

Podklasa ta obejmuje:

 • oczyszczanie terenu budowy,
 • roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
 • przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
 • odwadnianie terenu budowy,
 • drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
 • odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
 • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
 • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.
43.13

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podklasa ta obejmuje:

 • wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
 • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,sklasyfikowanej w 09.90.Z,
 • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
 • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,
 • prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,sklasyfikowanych w 71.12.Z.
43.2

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.21

Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

 • instalacje telekomunikacyjne,
 • strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej,włącznie ze światłowodami,
 • instalacje anten satelitarnych,
 • instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
 • instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
 • instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,
 • monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe(włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.
43.22

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

 • instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
 • instalacji pieców, wieży chłodniczej,
 • instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
 • instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji przewodów doprowadzających parę,
 • instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
 • instalacji systemów zraszania trawników,
 • instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego,sklasyfikowanej w 43.21.Z.
43.29

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.

Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

 • dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
 • drzwi automatycznych oraz obrotowych,
 • instalacji odgromowej,
 • podciśnieniowych systemów czyszczących,
 • izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.
43.3

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.31

Tynkowanie

43.31.Z

Tynkowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.
43.32

Zakładanie stolarki budowlanej

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

 • instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
 • wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy,szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
 • wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.
43.33

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podklasa ta obejmuje:

 • układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
 • układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
 • układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
 • wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
 • tapetowanie ścian.
43.34

Malowanie i szklenie

43.34.Z

Malowanie i szklenie

Podklasa ta obejmuje:

 • wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
 • malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
 • szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.
43.39

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podklasa ta obejmuje:

 • czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
 • roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
 • niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli,s klasyfikowanego w 81.21.Z,
 • wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków,sklasyfikowanego w 81.22.Z.
43.9

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

43.91

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • pokrywanie dachów,
 • instalowanie rynien i rur spustowych.
43.99

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje

 • działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
  • budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
  • zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
  • osuszanie budynków,
  • wiercenie szybów,
  • montaż elementów stalowych,
  • wyginanie elementów stalowych,
  • montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
  • wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
  • wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
  • specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
 • roboty podpowierzchniowe,
 • budowę odkrytych basenów kąpielowych,
 • czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej,piaskowania i podobnych metod,
 • wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *