grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

41.1

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.10

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podklasa ta obejmuje:

 • realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,sklasyfikowanych w 41.20.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
41.2

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Grupa ta obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie.

Część robót budowlanych, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Wyspecjalizowane roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 43.

41.20

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  • budynki szpitali, szkół i biurowe,
  • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  • budynki lotnisk,
  • kryte obiekty sportowe,
  • garaże parkingowe, włączając podziemne,
  • budynki magazynowe,
  • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków,sklasyfikowanego w 42.99.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *