grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

81.1

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.10

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podklasa ta obejmuje działalność pomocniczą związaną z utrzymywaniem porządku w budynkach klienta, poprzez:

 • ogólne sprzątanie wnętrz,
 • wywóz śmieci
 • ochronę i środki bezpieczeństwa,
 • działalności recepcyjne, pralnicze i podobne działalności pomocnicze.

Działalności pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach wykonywane są przez personel, który nie jest zaangażowany, ani odpowiedzialny za istotne sprawy czy działalność klienta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń do przetwarzania danych na miejscu u klienta, sklasyfikowanych w 62.03.Z,
 • obsługi obiektów więziennych wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 84.23.Z,
 • działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju usług pomocniczych (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie ze świadczoną usługą,
 • zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługę placówek klienta, takich jak: hotel, restauracja, kopalnia lub szpital,sklasyfikowanego w odpowiedniej podklasie zgodnie z działalnością obsługiwanej placówki.
81.2

Sprzątanie obiektów

Grupa ta obejmuje:

 • sprzątanie wewnątrz budynków wszelkich typów,
 • sprzątanie na zewnątrz budynków,
 • specjalistyczne czyszczenie budynków lub inne specjalistyczne czyszczenia,
 • czyszczenie maszyn przemysłowych,
 • mycie wnętrz cystern i tankowców,
 • dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację budynków lub maszyn przemysłowych,
 • mycie butelek,
 • zamiatanie ulic i usuwanie śniegu i lodu.

Grupa ta nie obejmuje:

 • zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A,
 • czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej,piaskowania i podobnych metod oraz czyszczenia nowo wybudowanych budynków, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F,
 • prania dywanów, wykładzin, zasłon i firanek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji S.
81.21

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.21.Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym,niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak:

 • biura,
 • domy i mieszkania,
 • fabryki,
 • sklepy,
 • instytucje,
 • pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 81.22.Z.
81.22

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje:

 • zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura,fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,
 • działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
 • czyszczenie maszyn przemysłowych,
 • pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej,piaskowania i podobnych metod, sklasyfikowanego w 43.99.Z.
81.29

Pozostałe sprzątanie

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

Podklasa ta obejmuje:

 • czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,
 • mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,
 • czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,
 • działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
 • mycie butelek,
 • zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,
 • pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
 • czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 45.20.Z.
81.3

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

81.30

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podklasa ta obejmuje:

 • dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
  • parków i ogrodów:
   • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
   • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej(szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
   • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
   • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
  • zieleni:
   • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
   • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
   • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
   • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
   • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 01, 02,
 • działalności szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanej w 01.30.Z, 02.10.Z,
 • utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,sklasyfikowanego w 01.61.Z,
 • działalności architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
 • działalności budowlanej w celu zaprojektowania krajobrazu,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *