grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

71.1

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.11

Działalność w zakresie architektury

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych orazdoradztwo w zakresie architektury związane z:

 • projektowaniem budowlanym,
 • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniemkrajobrazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z,
 • dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.
71.12

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasadinżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów,konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
  • maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
  • projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechnikii inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzorubudowlanego,
  • projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa,inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracyoraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo isprawowanie nadzoru budowlanego,
  • projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
 • projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
 • wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
  • wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
  • wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
  • opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz maptematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniemsurowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,
 • działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z,62.01.Z,
 • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z,
 • wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,
 • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,
 • projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,
 • fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z
 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.
71.2

Badania i analizy techniczne

71.20

Badania i analizy techniczne

71.20.A

Badania i analizy związane z jakością żywności

Podklasa ta obejmuje:

 • wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,
 • nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,
 • wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z,
 • działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86.
71.20.B

Pozostałe badania i analizy techniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:
  • wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,
  • wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,
  • wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,
  • wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność,
  • wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,
  • wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,
  • wykonywanie pomiarów uszkodzeń,
  • wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,
 • wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów,pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,
 • wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów,statków, tam itp.),
 • działalność laboratoriów policyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *