grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

39.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

39.00

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

39.00.Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Podklasa ta obejmuje:

  • odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
  • odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych,
  • odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
  • usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
  • usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
  • pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00.Z,
  • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,sklasyfikowanych w 38.21.Z,
  • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,sklasyfikowanych w 38.22.Z,
  • zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *