grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

06.1

Górnictwo ropy naftowej

06.10

Górnictwo ropy naftowej

06.10.Z

Górnictwo ropy naftowej

Podklasa ta obejmuje:

 • górnictwo ropy naftowej,
 • wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej,
 • produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych,
 • procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie,odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,
 • wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,
 • transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B.
06.2

Górnictwo gazu ziemnego

06.20

Górnictwo gazu ziemnego

06.20.Z

Górnictwo gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje:

 • górnictwo gazu ziemnego,
 • wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
 • odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
 • odsiarczanie gazu ziemnego,
 • górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę,
 • składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,
 • wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej,sklasyfikowanego w 19.20.Z,
 • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
 • transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *