grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

77.1

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.11

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.11.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5t), bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą,sklasyfikowanego w 49.32.Z.
77.12

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.12.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:

 • samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),
 • pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,
 • wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.
77.2

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo,zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.

77.21

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

 • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
 • rowerów,
 • leżaków oraz parasoli,
 • nart,
 • pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,
 • wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.B.
77.22

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.22.Z

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom:

 • tkanin, odzieży i obuwia,
 • mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego,
 • biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,
 • książek, magazynów i czasopism,
 • maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np. sprzętu do majsterkowania,
 • kwiatów i roślin,
 • sprzętu elektronicznego do użytku domowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 77.1,
 • wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,
 • wynajmu motocykli i przyczep kempingowych, bez kierowcy,sklasyfikowanego w 77.39.Z,
 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.
77.3

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.31

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.31.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi:

 • maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą,sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.
77.32

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

 • dźwigów samochodowych,
 • rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej,z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.
77.33

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.33.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

 • komputerów i sprzętu peryferyjnego,
 • urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
 • maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
 • pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 • mebli biurowych.
77.34

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.34.Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bezzałogi, m.in.:

 • łodzi i statków handlowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,
 • wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
77.35

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.35.Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:

 • samolotów,
 • balonów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.
77.39

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
  • silników i turbin,
  • obrabiarek,
  • urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
  • profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
  • sprzętu do produkcji filmów,
  • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
 • wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
  • motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
  • pojazdów szynowych;
 • wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 • wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 • wynajem pozostałych kontenerów,
 • wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi,sklasyfikowanego w 77.31.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bezobsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.
77.4

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40.Z

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję,wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy).

Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
 • tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
  • prawa do patentu,
  • znaków handlowych, nazwy marek,
  • prawa do badania i oceny minerałów,
  • franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59,
 • produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy),sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59,
 • dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 68.2,
 • dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 77.1, 77.2, 77.3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *