grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

09.1

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.Z

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak:
  • usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
  • wiercenia i odwierty kierunkowe,
  • wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie,
  • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
  • skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych,
  • odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie,
  • wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu,
 • gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności usługowej związanej z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 06.10.Z, 06.20.Z,
 • specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
 • skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, prowadzonych poza terenem kopalni, dla potrzeb transportowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,
 • dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.
09.9

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

09.90

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

09.90.Z

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie,wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08:

 • prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,
 • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie,
 • próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08,
 • specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
 • prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *