grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

78.1

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.10

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy,poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy.

Podklasa ta obejmuje:

  • wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,
  • działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
  • działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.
78.2

Działalność agencji pracy tymczasowej

78.20

Działalność agencji pracy tymczasowej

78.20.Z

Działalność agencji pracy tymczasowej

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu.

Agencje pracy tymczasowej ujęte w niniejszej podklasie nie prowadzą bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy klientów.

78.3

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

78.30

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów.

Jednostki tu klasyfikowane reprezentują pracodawcę w sprawach związanych z listami płac, podatkami oraz innymi zagadnieniami fiskalnymi dotyczącymi pracowników, ale nie są one odpowiedzialne za kierowanie i nadzór nad pracownikami.

  • działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe.

Jednostki tu klasyfikowane wykonują szeroki zakres czynności związany z udostępnianiem pracowników oraz zarządzaniem personelem.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności związanej z kierowaniem pracowników na określony czas w celu zastępstwa lub uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta,sklasyfikowanej w 78.20.Z,
  • dostarczania pracowników połączonego z nadzorem lub prowadzeniem firmy, sklasyfikowanego w podklasie odpowiedniej dla danej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *