grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

62.01

Działalność związana z oprogramowaniem

62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

 • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
 • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
 • projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,
 • tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,
 • planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią,sklasyfikowanego w 62.02.Z
62.02

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podklasa ta obejmuje:

 • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z,
 • sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z,
 • instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z,
 • oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.
62.03

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podklasa ta obejmuje:

 • zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.
62.09

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

 • usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,
 • instalowanie komputerów osobistych,
 • instalowanie oprogramowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
 • działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
 • konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z,
 • zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z,
 • przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *