grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

82.1

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Grupa ta obejmuje:

 • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, dostarczanie personelu oraz logistyka, wykonywaną na zlecenie,
 • wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie, które zwykle wykonywane są we własnym zakresie.

Jednostki sklasyfikowane w tej grupie nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednostki prowadzące poszczególne rodzaje działalności są sklasyfikowane zgodnie z wykonywaną działalnością.

82.11

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • dostarczania pracowników, bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,
 • działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.
82.19

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podklasa ta obejmuje kopiowanie i przygotowywanie dokumentów oraz pomocniczą specjalistyczną działalność związaną z prowadzeniem biura. Działalność w zakresie kopiowania/drukowania dokumentów dotyczy jedynie drukowania krótkoseryjnego.

Podklasa ta obejmuje:

 • przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów,
 • edycję i korektę dokumentów,
 • pisanie na maszynie i komputerowe redagowanie tekstu,
 • przepisywanie dokumentów
 • pozostałe usługi sekretarskie,
 • pisanie listów lub streszczeń,
 • działalność usługową w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługę poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp.,
 • fotokopiowanie,
 • powielanie,
 • światłokopiowanie,
 • działalność usługową w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych,drukowanie wstępne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego w 18.12.Z,
 • działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku,sklasyfikowanej w 18.13.Z,
 • realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych w 73.11.Z,
 • działalności związanej z tłumaczeniami, sklasyfikowanej w 74.30.Z,
 • specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz działalności usługowej w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 82.99.Z,
 • działalności archiwów, sklasyfikowanej w 91.02.B.
82.2

Działalność centrów telefonicznych

82.20

Działalność centrów telefonicznych

82.20.Z

Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podklasa ta obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

 • obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;
 • prowadzących działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • udzielania informacji przez telefon, sklasyfikowanego w 63.99.Z.
82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podklasa ta obejmuje:

 • organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.
82.9

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.91

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.91.Z

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podklasa ta obejmuje:

 • ściąganie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności, takich jak rachunki lub długi,
 • opracowywanie informacji, takich jak historie kredytowe osób, firm czy dotyczące zatrudnienia,
 • ocenę zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych przeprowadzaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
82.92

Działalność związana z pakowaniem

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

 • butelkowanie płynów, włączając napoje,
 • pakowanie żywności,
 • pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),
 • pakowanie wyrobów farmaceutycznych,
 • etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,
 • pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji napojów bezalkoholowych i wody mineralnej, sklasyfikowanej w 11.07.Z,
 • pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 52.29.A,52.29.B.
82.99

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.99.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje działalności usługowe pomocnicze, takie jak:

 • sporządzanie dosłownej relacji i stenotypii z przebiegu postępowania sądowego, na żywo oraz przepisywanie zarejestrowanych materiałów,przykładowo:
  • sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania sądowego oraz usługi stenotypii,
  • usługi stenografii ogólnie dostępne,
 • tworzenie napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych na żywo z różnych spotkań,
 • wykonywanie adresowych kodów kreskowych,
 • wdrukowywanie kodów kreskowych,
 • organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, wykonywane na zlecenie,
 • odzyskiwanie własności (rzeczy, nieruchomości),
 • zbieranie monet z parkomatów,
 • działalność niezależnych licytatorów,
 • zarządzanie programami lojalnościowymi,
 • odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności,
 • pozostałą działalność komercyjną wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • opracowywania napisów na taśmach filmowych, sklasyfikowanego w 59.12.Z,
 • przepisywania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *