grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

79.1

Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11

Działalność agentów i pośredników turystycznych

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
79.11.B

Działalność pośredników turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.
79.12

Działalność organizatorów turystyki

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

Podklasa ta obejmuje:

  • organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne,z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport,zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych,oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.
79.9

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.90

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.
79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

  • pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja:
    • środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych,
  • sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B i 79.12.Z,
  • działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,sklasyfikowanej w 82.30.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *