grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

35.1

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Grupa ta obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie jej z miejsca wytworzenia do systemów dystrybucji oraz dystrybucję do odbiorców końcowych.

35.11

Wytwarzanie energii elektrycznej

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

 • wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytwarzania energii elektrycznej przez spalanie odpadów, sklasyfikowanego w 38.21.Z.
35.12

Przesyłanie energii elektrycznej

35.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

 • przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi z miejsca jej wytworzenia do systemu dystrybucji.
35.13

Dystrybucja energii elektrycznej

35.13.Z

Dystrybucja energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność systemów dystrybucji (obejmujących linie, słupy, liczniki oraz instalacje elektryczne), przesyłających energię elektryczną z miejsca jej wytworzenia lub z systemu przesyłowego, do odbiorcy końcowego.
35.14

Handel energią elektryczną

35.14.Z

Handel energią elektryczną

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom,
 • działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki,
 • działalność w zakresie wymiany mocy i zdolności przesyłowej energii elektrycznej.
35.2

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Grupa ta obejmuje:

 • produkcję i dystrybucję gazu ziemnego lub innych paliw gazowych do użytkownika systemem sieciowym,
 • działalność pośredników i agentów, którzy organizują sprzedaż gazu za pomocą systemów dystrybucji obsługiwanych przez inne jednostki.

Grupa ta nie obejmuje:

 • transportu gazu rurociągami przesyłowymi łączącymi producentów z dystrybutorami gazu lub pomiędzy aglomeracjami, sklasyfikowanego w 49.50.A.
35.21

Wytwarzanie paliw gazowych

35.21.Z

Wytwarzanie paliw gazowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej poprzez oczyszczanie, mieszanie i w innych procesach, z gazów różnego pochodzenia, włączając gaz ziemny,
 • produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • górnictwa gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.Z,
 • działalności koksowni, sklasyfikowanej w 19.10.Z,
 • wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,
 • wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 20.11.Z.
35.22

Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.22.Z

Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Podklasa ta obejmuje:

 • dystrybucję i dostarczanie wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.A.
35.23

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.23.Z

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż detaliczną i hurtową paliw gazowych dostarczanych użytkownikom systemem sieciowym,
 • działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż paliw gazowych za pomocą systemów dystrybucji obsługiwanych przez inne jednostki,
 • zdolność wymienną towarów i transportu dla paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.Z,
 • sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
 • sprzedaży bezpośredniej paliw (oleju opałowego, drewna opałowego),sklasyfikowanej w 47.99.Z.
35.3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

35.30

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych,
 • produkcję oraz dystrybucję schłodzonego powietrza,
 • produkcję oraz dystrybucję wody schłodzonej dla celów chłodniczych,
 • produkcję lodu dla celów żywnościowych lub nie (np. dla celów chłodniczych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *