grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

46.1

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Grupa ta obejmuje:

 • działalność agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,
 • działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
 • działalność w zakresie handlu hurtowego realizowana przez domy aukcyjne oraz Internet.
46.11

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.11.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.12

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.12.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.13

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.13.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.14

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.14.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, włączając maszyny biurowe i komputery, wyposażenia przemysłowego oraz sprzedażą statków i samolotów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności agentów komisowych zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży aukcyjnej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.15

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.15.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.16

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.16.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.17

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.17.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.18

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
 • działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.
46.19

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2- 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.2

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.21

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • zboża i nasion,
 • owoców oleistych,
 • nieprzetworzonego tytoniu,
 • pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.
46.22

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

46.23

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.24

Sprzedaż hurtowa skór

46.24.Z

Sprzedaż hurtowa skór

46.3

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.31

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • świeżych owoców i warzyw,
 • zakonserwowanych owoców i warzyw.
46.32

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • mleka i wyrobów mleczarskich,
 • jaj i wyrobów z jaj,
 • jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
46.34

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

46.34.A

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podklasa ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bezprzetworzenia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 11.01.Z, 11.02.Z.
46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.35

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.35.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

46.39

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.39.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.4

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.41

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.41.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • przędzy,
 • tkanin,
 • firanek, zasłon, pościeli oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych,
 • pasmanterii, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.
46.42

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe,
 • wyrobów pończoszniczych,
 • dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki,
 • obuwia,
 • artykułów futrzarskich,
 • parasoli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej biżuterii, sklasyfikowanej w 46.48.Z,
 • sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.Z,
 • sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej w 46.49.Z.
46.43

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.43.Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • elektrycznych urządzeń użytku domowego,
 • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
 • artykułów fotograficznych i optycznych,
 • elektrycznych urządzeń grzewczych,
 • nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.
46.44

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.44.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.45

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.45.Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową mydeł.

46.46

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.46.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

46.47

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.47.Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • mebli domowych,
 • dywanów i chodników,
 • sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 46.65.Z.
46.48

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.48.Z

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.49.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • wyrobów z drewna, wikliny i korka itp.,
 • rowerów, ich części i akcesoriów,
 • artykułów piśmiennych, książek, czasopism i gazet,
 • artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych,
 • instrumentów muzycznych,
 • gier i zabawek,
 • artykułów sportowych, włączając specjalistyczne obuwie sportowe,takie jak buty narciarskie.
46.5

Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.51

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.
46.52

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • elektronicznych zaworów i lamp,
 • urządzeń półprzewodnikowych,
 • układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
 • obwodów drukowanych,
 • czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),
 • wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych,sklasyfikowanej w 46.51.Z.
46.6

Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.61

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.61.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak:
  • pługi, roztrząsacze nawozu, siewniki,
  • kombajny,
  • młockarnie,
  • dojarki,
  • maszyny wykorzystywane przy hodowli drobiu, maszyny pszczelarskie,
  • ciągniki stosowane w rolnictwie i leśnictwie,
 • sprzedaż hurtową kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu.
46.62

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.62.Z

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • obrabiarek dowolnego typu i do dowolnego rodzaju materiału,
 • obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.
46.63

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.63.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.64

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

46.64.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich.
46.65

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową wyrobów sklasyfikowanych w 31.01.Z.
46.66

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych,sklasyfikowanej w 46.51.Z,
 • sprzedaży hurtowej elektronicznych części oraz sprzętu telefonicznego i komunikacyjnego, sklasyfikowanej w 46.52.Z.
46.69

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.69.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,
 • robotów do linii produkcyjnych,
 • przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,
 • pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne,transformatory,
 • pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem górnictwa,budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego),handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej nies
  lasyfikowaną,

 • przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep,włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.31.Z,
 • sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.Z,
 • sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.Z.
46.7

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.71

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.71.Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów,olejów, takich jak:

 • węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,
 • ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe,olej opałowy, nafta,
 • gaz ziemny skroplony, butan, propan, mieszanki propan-butan,
 • oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.
46.72

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.72.Z

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • rud metali żelaznych i nieżelaznych,
 • metali żelaznych i nieżelaznych w postaci nieprzetworzonej,
 • metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • złota i pozostałych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 46.77.Z.
46.73

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • drewna nieobrobionego,
 • wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,
 • farb, werniksów i pokostów,
 • materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,
 • tapet i pokryć podłogowych,
 • okien i drzwi,
 • szkła płaskiego,
 • sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,
 • budynków prefabrykowanych.
46.74

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • drobnych wyrobów metalowych i zamków,
 • łączników i armatury,
 • grzejników gorącej wody,
 • instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów,trójników, rur gumowych itp.,
 • narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.
46.75

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.75.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych:
  • aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych,klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych,metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,
 • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pozostałych środków agrochemicznych.
46.76

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.76.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
 • gumy,
 • włókien tekstylnych itp.,
 • papieru w belkach,
 • kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.
46.77

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu orazmateriałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem,sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnegoużycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie,przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszegoprzekształcenia,
 • odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych zwycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorówi innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego,sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,
 • obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesieprodukcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,
 • przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowcewtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ichprzekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórnenadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji inie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,
 • demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych zeksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów ipozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,
 • sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.
46.9

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

46.90

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *