grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

49.1

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.Z

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Podklasa ta obejmuje:

 • przewozy kolejowe pasażerskie wykonywane na sieciach magistralnych na obszarze kraju,
 • przewozy kolejowe pasażerskie międzymiastowe,
 • działalność wagonów sypialnych i wagonów restauracyjnych wykonywana w ramach przedsiębiorstwa kolejowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu pasażerskiego w ramach miejskiego i podmiejskiego systemu komunikacyjnego, sklasyfikowanego w 49.31.Z,
 • działalności terminali pasażerskich, obsługi infrastruktury kolejowej, prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych,sklasyfikowanych w 52.21.Z,
 • obsługi wagonów sypialnych lub wagonów restauracyjnych, kiedy jest ona prowadzona przez oddzielne jednostki, sklasyfikowanej w 55.90.Z,56.10.A.
49.2

Transport kolejowy towarów

49.20

Transport kolejowy towarów

49.20.Z

Transport kolejowy towarów

Podklasa ta obejmuje:

 • transport kolejowy towarów zarówno na sieciach magistralnych jak i na sieciach lokalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przechowywania i magazynowania, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,
 • działalności terminali towarowych; obsługi infrastruktury kolejowej;prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,
 • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.
49.3

Pozostały transport lądowy pasażerski

49.31

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podklasa ta obejmuje:

 • miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami transportu lądowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach,
 • przewozy pasażerskie na trasach między lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta,
 • działalność kolei linowo-naziemnych, linowych itp. w przypadku, gdy należą do miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.Z.
49.32

Działalność taksówek osobowych

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,
 • działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.
49.39

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podklasa ta obejmuje:

 • transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak:
  • rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,
  • wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,
  • przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,
 • działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji,
 • autobusowe przewozy szkolne i pracownicze,
 • transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.B.
49.4

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.41

Transport drogowy towarów

49.41.Z

Transport drogowy towarów

Podklasa ta obejmuje:

 • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
  • dłużyc,
  • inwentarza żywego,
  • towarów zamrożonych lub schłodzonych,
  • towarów ciężkich,
  • towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
  • samochodów,
  • odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem,sklasyfikowanego w 02.40.Z,
 • dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,
 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania,sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.
 • działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
 • pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,
 • działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z,
49.42

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podklasa ta obejmuje:

 • transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
49.5

Transport rurociągowy

49.50

Transport rurociągowy

49.50.A

Transport rurociągami paliw gazowych

Podklasa ta obejmuje:

 • transport rurociągami paliw gazowych,
 • działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, sklasyfikowanej w 35.22.Z,
 • transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.
49.50.B

Transport rurociągowy pozostałych towarów

Podklasa ta obejmuje:

 • transport rurociągami cieczy, wody, zawiesin i pozostałych towarów,
 • działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • dystrybucji pary wodnej lub wody, włączając dystrybucję wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 35.30.Z, 36.00.Z,
 • transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *