grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

47.1

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.11

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.

Poza sprzedażą ww. artykułów jako głównej działalności handlowej, prowadzi się także sprzedaż innych towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki itp.

47.19

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji,
 • działalność domów towarowych prowadzących sprzedaż towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki, biżuteria, zabawki, artykuły sportowe itp.
47.2

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.21

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • świeżych owoców i warzyw,
 • przygotowanych lub zakonserwowanych owoców i warzyw.
47.22

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną mięsa i wyrobów z mięsa,włączając drób.

47.23

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną ryb i innych owoców morza oraz otrzymywanych z nich wyrobów.

47.24

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych bez ich konsumpcji na miejscu.

47.26

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • wyrobów mleczarskich i jaj,
 • pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
47.3

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.30

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.30.Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • paliwa do pojazdów silnikowych,
 • smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 46.71.Z,
 • sprzedaży detalicznej skroplonego gazu ziemnego do gotowania albo ogrzewania, sklasyfikowanej w 47.78.Z.
47.4

Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • komputerów,
 • urządzeń peryferyjnych,
 • konsoli do gier wideo,
 • oprogramowania standardowego, włącznie z grami wideo.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej czystych taśm i dyskietek, sklasyfikowanej w 47.63.Z.
47.42

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
 • sprzętu audiowizualnego,
 • odtwarzaczy i nagrywarek CD i DVD itp.
47.5

Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • tkanin,
 • przędzy dla celów dziewiarskich,
 • przędzy do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów lub haftów,
 • wyrobów tekstylnych,
 • wyrobów pasmanteryjnych, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej odzieży, sklasyfikowanej w 47.71.Z.
47.52

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • drobnych wyrobów metalowych,
 • farb, lakierów i werniksu,
 • szkła płaskiego,
 • pozostałych materiałów budowlanych, takich jak: cegły, drewno, sprzęt sanitarny itp.,
 • płytek podłogowych z korka,
 • okien i drzwi,
 • artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów,
 • kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu,
 • saun.
47.53

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • dywanów i chodników,
 • zasłon i firanek,
 • pokryć ściennych i podłogowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 47.52.Z.
47.54

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 47.43.Z.
47.59

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • mebli,
 • wyrobów oświetleniowych,
 • artykułów gospodarstwa domowego: naczyń, sztućców, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki,
 • wyrobów z drewna, korka i wikliny,
 • urządzeń domowych innych niż elektryczne,
 • instrumentów muzycznych i nut,
 • systemów bezpieczeństwa, takich jak: urządzenia zamykające, sejfy i skarbce, z wyłączeniem instalacji i konserwacji,
 • artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 47.79.Z.
47.6

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej książek używanych lub antykwarycznych,sklasyfikowanej w 47.79.Z.
47.62

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych,takich jak: pióra, ołówki, papier itp.

47.63

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • nagrań muzycznych, taśm wideo i audio, płyt CD i DVD,
 • czystych taśm, płyt i dyskietek.
47.64

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną artykułów sportowych, sprzętu wędkarskiego, artykułów turystycznych, łódek i rowerów.

47.65

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gier i zabawek, wykonanych z dowolnych materiałów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej konsoli do gier wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z,
 • sprzedaży detalicznej oprogramowania standardowego, włączając gry wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z.
47.7

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Grupa ta obejmuje:

 • sprzedaż detaliczną określonych towarów, które nie zostały zaliczone do żadnej z poprzednich podklas, takich jak: odzież, obuwie i artykuły skórzane, wyroby farmaceutyczne i medyczne, zegarki, zegary, pamiątki,materiały do czyszczenia, broń, kwiaty, zwierzęta domowe i inne,prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych,
 • sprzedaż detaliczną artykułów używanych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.
47.71

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • wyrobów odzieżowych, w tym bielizny,
 • wyrobów futrzarskich,
 • dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 47.51.Z.
47.72

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • obuwia,
 • artykułów ze skóry,
 • przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej artykułów sportowych (włączając specjalistyczne obuwie sportowe, np. buty narciarskie), sklasyfikowanej w 47.64.Z.
47.73

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.
47.74

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną perfum.

47.76

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego,
 • pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych,
 • realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,
 • oleju opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,
 • broni i amunicji,
 • znaczków i monet,
 • produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną

oraz

 • działalność optyków.
47.79

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • używanych książek,
 • pozostałych artykułów używanych,
 • antyków,
 • prowadzoną przez domy aukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanej w 47.91.Z,
 • działalności domów aukcyjnych, prowadzonej poza siecią sklepową i zajmującej się sprzedażą detaliczną, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • działalności lombardów, sklasyfikowanej w 64.92.Z.
47.8

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

Grupa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.

47.81

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej gotowej żywności przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji (sprzedaż obwoźna), sklasyfikowanej w 56.10.B.
47.82

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiska
h pozostałych wyrobów, takich jak:

 • dywany i chodniki,
 • książki,
 • gry i zabawki,
 • urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku,
 • nagrania muzyczne i nagrania wideo.
47.9

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.91

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi,informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej strony internetowej). Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta.

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,
 • dowolnego produktu przez Internet,
 • bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,
 • prowadzoną na aukcjach internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych poprzez Internet, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1, 45.3,
 • sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli poprzez Internet, sklasyfikowanej w 45.40.Z.
47.99

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas:

 • sprzedaż bezpośrednią lub przez domokrążców,
 • z automatów sprzedających itp.,
 • sprzedaż paliw (oleju opałowego, drewna opałowego) bezpośrednio dostarczanych do klientów,
 • działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
 • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych poza siecią sklepową.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych,sklasyfikowanych w 47.91.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *