grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

05.1

Wydobywanie węgla kamiennego

05.10

Wydobywanie węgla kamiennego

05.10.Z

Wydobywanie węgla kamiennego

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe),włączając wydobywanie w postaci ciekłej,
 • czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania,
 • odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 05.20.Z,
 • wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,
 • próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 09.90.Z,
 • eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 19.10.Z,
 • produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
 • przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.
05.2

Wydobywanie węgla brunatnego

05.20

Wydobywanie węgla brunatnego

05.20.Z

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Podklasa ta obejmuje:

 • wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej,
 • oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 05.10.Z,
 • wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,
 • próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 09.90.Z,
 • produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 19.20.Z,
 • przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *