grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.11

Wydawanie książek

58.11.Z

Wydawanie książek

Podklasa ta obejmuje wydawanie:

 • książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
 • atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji globusów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,
 • wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 58.19.Z,
 • wydawania nut, sklasyfikowanego w 59.20.Z,
 • działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z.
58.12

Wydawanie wykazów oraz list

58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

Podklasa ta obejmuje wydawanie:

 • list adresowych w formie drukowanej lub elektronicznej,
 • książek telefonicznych,
 • pozostałych informatorów i zestawów, takich jak: orzecznictwo prawne,poradniki farmaceutyczne itp.
58.13

Wydawanie gazet

58.13.Z

Wydawanie gazet

Podklasa ta obejmuje:

 • wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 63.91.Z.
58.14

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podklasa ta obejmuje:

 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet,
 • wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.
58.19

Pozostała działalność wydawnicza

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

Podklasa ta obejmuje:

 • wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
  • katalogów,
  • materiałów reklamowych,
  • fotografii, rycin i pocztówek,
  • kartek z życzeniami,
  • formularzy,
  • plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
  • pozostałych wyrobów drukowanych
 • wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 58.13.Z,
 • udostępnienia oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.
58.2

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

58.21

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.21.Z

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podklasa ta obejmuje działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform.

58.29

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

58.29.Z

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podklasa ta obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:

 • systemów operacyjnych,
 • programów użytkowych i pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 18.20.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 47.41.Z
 • produkcji oprogramowania niezwiązanego z działalnością wydawniczą, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego programu na potrzeby rynku, wykonane na zlecenie, sklasyfikowanej w 62.01.Z,
 • udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *