grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

70.1

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10.Z

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podklasa ta obejmuje:

 • kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,
 • planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.

Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.

Podklasa ta obejmuje działalność:

 • firm centralnych (head offices),
 • holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,
 • zarządów spółek,
 • zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,
 • zarządów filii przedsiębiorstw.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z.
70.2

Doradztwo związane z zarządzaniem

70.21

Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

70.21.Z

Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,
 • badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.
70.22

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
 • doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,sklasyfikowanych w 69.20.Z,
 • doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,
 • doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa,sklasyfikowanego w 74.90.Z,
 • doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,
 • doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *