grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

72.1

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.11.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii:

 • związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy /kwasry bonukleinowy): badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną, sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA,określaniem profilu genu,
 • w zakresie białek i pozostałych cząsteczek:sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), białko – izolacja, oczyszczanie i oznakowanie,rozpoznanie receptorów komórkowych,
 • związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek, stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,
 • w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory, bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę, biofiltrację i fitokorektę,
 • w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,
 • w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach,sekwencjach białek; modelowanie kompleksowych procesów biologicznych,włączając biologię systemów,
 • w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.
72.19

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.19.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:

 • nauk przyrodniczych,
 • nauk technicznych,
 • nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
 • nauk rolniczych,
 • między dyscyplinamych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.
72.2

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

 • nauk społecznych,
 • nauk humanistycznych,
 • międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *