grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

63.1

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

63.11

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podklasa ta obejmuje:

 • działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,
 • specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www,usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,
 • przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych usług.
63.12

Działalność portali internetowych

63.12.Z

Działalność portali internetowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,
 • działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydawania książek, gazet, czasopism w Internecie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 58,
 • nadawania programów przez Internet, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 60.
63.9

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

63.91

Działalność agencji informacyjnych

63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych

Podklasa ta obejmuje

 • działalność agencji informacyjnych dostarczających wiadomości,zdjęcia i reportaże dla mediów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności niezależnych fotoreporterów, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
 • działalności niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanej w 90.03.Z.
63.99

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:

 • zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,
 • wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,
 • dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności centrów telefonicznych, sklasyfikowanej w 82.20.Z,
 • działalności bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *