grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

61.1

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.10

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.10.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podklasa ta obejmuje działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych,tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji.

Podklasa ta obejmuje:

 • obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,
 • obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,
 • zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,
 • dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,
 • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • od sprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 61.90.Z.
61.2

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.20

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.20.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podklasa ta obejmuje:

 • obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na jednej technologii lub ich kombinacji,
 • obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych,takich jak: pagery, telefony komórkowe i podobne,
 • zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci,
 • świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym,
 • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej.

Podklasa nie obejmuje:

 • pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z.
61.3

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.30

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej,
 • dostarczanie programów wizualnych, dźwiękowych i tekstowych odbieranych z kanałów telewizyjnych, stacji i sieci telewizyjnych lub radiowych, przez systemy satelitarne bezpośrednio do domu odbiorców. Jednostki które są tu klasyfikowane nie uczestniczą w tworzeniu programów,
 • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci satelitarnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z.
61.9

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

61.90

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

61.90.Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podklasa ta obejmuje:

 • świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,
 • obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,
 • zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą usług internetowych (ISP – Internet Service Provider), które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład komutowany dostęp do Internetu,
 • udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,
 • dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia telekomunikacyjne:
  • umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP – Voice Over Internet Protocol),
 • pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, sklasyfikowanego w 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *