grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

91.0

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

91.01

Działalność bibliotek i archiwów

91.01.A

Działalność bibliotek

Podklasa ta obejmuje:

 • dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania,świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców,takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie:
  • gromadzenie zbiorów
  • katalogowanie zbiorów,
  • wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt,taśm, prac artystycznych itp.,
  • wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.,
 • przechowywanie zdjęć i filmów przez biblioteki i usługi z tym związane.
91.01.B

Działalność archiwów

Podklasa ta obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:

 • gromadzenie zbiorów,
 • katalogowanie zbiorów,
 • wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt,taśm, prac artystycznych itp.,
 • wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • archiwizacji i niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanej w 82.19.Z.
91.02

Działalność muzeów

91.02.Z

Działalność muzeów

Podklasa ta obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak:

 • muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,
 • muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,
 • pozostałe muzea wyspecjalizowane,
 • muzea na wolnym powietrzu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
 • renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,
 • działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.
91.03

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

 • konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,
 • renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.
91.04

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

91.04.Z

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,
 • działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *