grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

59.1

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.11

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych(seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,
 • sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,
 • działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,
 • nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,
 • tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 60.2,
 • obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
 • działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp.,sklasyfikowanego w 82.99.Z,
 • działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.
59.12

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Podklasa ta obejmuje:

 • montaż filmowy, telewizyjny i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa,
 • działalność laboratoriów filmowych,
 • cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej,
 • wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych,
 • działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,
 • sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,
 • obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
 • wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.
59.13

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • dystrybucję filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji telewizyjnych itp. jednostek,
 • nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • kopiowania filmów, nagrań wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,
 • sprzedaży hurtowej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży detalicznej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z.
59.14

Działalność związana z projekcją filmów

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

Podklasa ta obejmuje:

 • projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
 • działalność klubów filmowych.
59.2

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach,płyt CD,
 • wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców,

Działalności te wykonywane w ramach tej samej jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. Jeżeli nie są związane z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji i dystrybucji nagrań wzorcowych.

 • nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach,włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach,
 • nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych,
 • promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych, telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo,druku i pozostałych mediach.

Jednostki zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami autorskimi w imieniu ich właściciela.

 • wydawanie nut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *