grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

93.1

Działalność związana ze sportem

Grupa ta obejmuje:

 • prowadzenie obiektów sportowych,
 • działalność drużyn i klubów sportowych oraz niezależnych sportowców biorących udział głównie w imprezach sportowych na żywo przed publicznością,
 • działalność właścicieli samochodów wyścigowych, psów, koni itd. biorących udział w wyścigach, polegającą przede wszystkim na wystawianiu ich na wyścigach lub innych imprezach sportowych,
 • działalność trenerów sportowych świadczących specjalistyczne usługi dla uczestników imprez i zawodów sportowych,
 • działalność związaną z prowadzeniem hal sportowych i stadionów,
 • pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzana imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
93.11

Działalność obiektów sportowych

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, tj.:
  • stadiony do gry w piłkę nożną,
  • stadiony do gry w krykieta, rugby,
  • tory wyścigowe dla samochodów, psów, koni,
  • baseny,
  • stadiony lekkoatletyczne,
  • hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja,
  • hale bokserskie,
  • pola golfowe,
  • tory do gry w kręgle,
  • pozostałe obiekty sportowe
 • organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych,
 • zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • obsługi wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,
 • wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,sklasyfikowanej w 93.13.Z,
 • działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.B.
93.12

Działalność klubów sportowych

93.12.Z

Działalność klubów sportowych

Podklasa obejmuje działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich, takich jak:

 • kluby piłkarskie,
 • kluby pływackie,
 • kluby bokserskie,
 • kluby lekkoatletyczne,
 • kluby strzeleckie,
 • kluby sportów zimowych,
 • kluby golfowe,
 • kluby kręglarskie,
 • kluby szachowe itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • działalności obiektów sportowych, sklasyfikowanej w 93.11.Z,
 • organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z.
93.13

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych,solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 96.04.Z.
93.19

Pozostała działalność związana ze sportem

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,
 • działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,
 • działalność związaną z organizacją lig sportowych,
 • działalność związaną z promocją imprez sportowych,
 • działalność przewodników górskich,
 • działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,
 • działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych,sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z,
 • działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.B.
93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Grupa ta obejmuje jednostki, które prowadzą obiekty lub świadczą usługi w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich klientów. Obejmuje ona organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe,włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne.

Grupa ta nie obejmuje:

 • działalności sportowej oraz działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej.
93.21

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.
93.29

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność tzw. pokojów zagadek (ang. escape room),
 • działalność tzw. domów strachu (ang. horror house),
 • działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
 • organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • podawania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,
 • działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,
 • działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,
 • działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z,
 • organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanego w 93.29.B,
 • działalności producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanej w 93.29.B.
93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

 • eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,
 • działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),
 • transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,
 • obsługa stoków narciarskich,
 • wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego,
 • działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym,
 • działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków itd.,
 • organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni,
 • działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne), sklasyfikowanej w 93.29.A,
 • działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,
 • rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,
 • wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,
 • działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,
 • działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,
 • działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,
 • działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *