grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

50.1

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.10

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.10.Z

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

Podklasa ta obejmuje:

 • przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych,rozkładowe lub pozarozkładowe:
  • działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających,
  • działalność promów, taksówek wodnych itp.,
 • wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności restauracji i barów na pokładach statków, wykonywanej przez odrębne jednostki, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.30.Z,
 • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu łodzi i statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z,
 • działalności „pływających kasyn”, sklasyfikowanej w 92.00.Z.
50.2

Transport morski i przybrzeżny towarów

50.20

Transport morski i przybrzeżny towarów

50.20.Z

Transport morski i przybrzeżny towarów

Podklasa ta obejmuje:

 • transport towarów na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowy lub pozarozkładowy,
 • holowanie i pchanie barek, platform wiertniczych itp.,
 • wynajem środków transportu morskiego i wodnego przybrzeżnego towarów,z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • magazynowania towarów, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,
 • obsługi portów i pozostałej działalności pomocniczej, np. dokowania,pilotowania, lichtowania, ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w 52.22.A,
 • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,
 • wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.
50.3

Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30

Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30.Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

Podklasa ta obejmuje:

 • transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach,kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,
 • wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
50.4

Transport wodny śródlądowy towarów

50.40

Transport wodny śródlądowy towarów

50.40.Z

Transport wodny śródlądowy towarów

Podklasa ta obejmuje:

 • transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach,jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,
 • wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B,
 • wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *