grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

53.1

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych

53.10

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych

53.10.Z

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych

Podklasa ta obejmuje działalność pocztową objętą obowiązkiem usług powszechnych (operatora publicznego). Działalność ta korzysta z infrastruktury usług powszechnych, włączając punkty handlu detalicznego, pomieszczenia do sortowania i obróbki oraz tras przewoźników, którzy odbierają i doręczają pocztę. Doręczanie może obejmować przesyłki listowe do 2.000 g, przesyłki dla ociemniałych,przesyłki reklamowe i paczki pocztowe do 10 kg. W niniejszym dziale mieszczą się również inne niezbędne usługi związane z usługami powszechnymi, takie jak: potwierdzenie odbioru, traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, usługi poste-restante.

Podklasa ta obejmuje:

  • zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych,paczek pocztowych niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatora publicznego, objęte obowiązkiem usług powszechnych, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,
  • działalność kurierską objętą obowiązkiem usług powszechnych,
  • odbiór przesyłek listowych i paczek (ze skrzynek pocztowych lub placówek pocztowych).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności operatora publicznego w zakresie usług pocztowych i kurierskich nie objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.20.Z,
  • działalności związanej z obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych, sklasyfikowanych w 64.19.Z.
53.2

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

53.20

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

53.20.Z

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podklasa ta obejmuje:

  • zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia,niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,
  • usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 49.20.Z, 49.41.Z, 50.20.Z, 50.40.Z, 51.21.Z lub 51.22.Z,
  • działalności kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.10.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *