grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

65.1

Ubezpieczenia

65.11

Ubezpieczenia na życie

65.11.Z

Ubezpieczenia na życie

Podklasa ta obejmuje:

 • ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci (z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez oszczędności).
65.12

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

65.12.Z

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie,tj.:

 • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i pożaru,
 • ubezpieczenia na wypadek choroby,
 • ubezpieczenia na czas podróży,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia pojazdów samochodowych oraz transportu morskiego,lotniczego i transportu pozostałego,
 • ubezpieczenia od straty pieniędzy i odpowiedzialności cywilnej.
65.2

Reasekuracja

65.20

Reasekuracja

65.20.Z

Reasekuracja

Podklasa ta obejmuje:

 • ponoszenie całego lub częściowego ryzyka związanego z polisami ubezpieczeniowymi wydawanymi przez innych ubezpieczycieli.
65.3

Fundusze emerytalne

65.30

Fundusze emerytalne

65.30.Z

Fundusze emerytalne

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność osób prawnych (np. funduszy) zajmujących się zapewnieniem dochodów emerytalnych, wyłącznie dla pracowników lub członków funduszu,
 • fundusze emerytalne z ustalonym z góry dochodem, jak również fundusze indywidualne, gdzie wysokość dochodu uzależniona jest od wysokości składki,
 • działalność pracowniczych programów emerytalnych,
 • działalność funduszy emerytalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zarządzania funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanego w 66.30.Z,
 • obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *