grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

87.1

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.10

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.10.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:

 • domach pomocy społecznej,
 • domach rehabilitacyjnych,
 • pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • profesjonalnej opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,
 • pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską lub bez opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
 • pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.
87.2

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą zakwaterowanie,wyżywienie, nadzór ochronny, pomoc i opiekę zdrowotną do pewnegostopnia świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionymw placówkach innych niż szpitale, takich jak:

 • placówki dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,
 • psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne,
 • domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • placówki dla osób opóźnionych umysłowo,
 • ośrodki zdrowia psychicznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • szpitali psychiatrycznych, sklasyfikowanych w 86.10.Z,
 • pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób oograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.
87.3

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:

 • domach emeryta,
 • domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,
 • domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,
 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem, w której opieka medyczna,edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową,sklasyfikowanej w 87.90.Z.
87.9

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje prywatne lub społeczne w takich placówkach, jak:

 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze,
 • rodziny zastępcze,
 • domy dla bezdomnych,
 • domy dla samotnych matek z dziećmi,
 • ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,
 • ogniska wychowawcze.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej zapewniających opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,
 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
 • działalności związanej z adopcją sklasyfikowanej w 88.99.Z,
 • działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanych w 88.99.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *