grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

86.1

Działalność szpitali

86.10

Działalność szpitali

86.10.Z

Działalność szpitali

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność szpitali ogólnych oraz specjalistycznych, takich jak:szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, położnicze zapewniające pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
 • działalność prewentoriów, sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
 • działalność szpitali wojskowych i w zakładach karnych,
 • usługi personelu medycznego i paramedycznego,
 • działalność prowadzoną przez laboratoria, pracownie techniczne,włącznie z usługami radiologów,
 • działalność izb przyjęć,
 • działalność aptek szpitalnych,
 • obsługę sal operacyjnych, usługi wyżywienia oraz pozostałe usługi szpitalne.

Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających w szpitalach i prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonej w aptekach, sklasyfikowanej w 47.73.Z,
 • badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.A, 71.20.B,
 • działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,
 • działalności polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 84.22.Z,
 • konsultacji świadczonych przez lekarzy osobom chorym,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 86.2,
 • praktyki dentystycznej o charakterze ogólnym lub specjalistycznym,np. periodontologii, ortodoncji, sklasyfikowanych w 86.23.Z,
 • działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,
 • działalności samodzielnych laboratoriów medycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.
86.2

Praktyka lekarska

Grupa ta obejmuje:

 • porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie świadczone przez lekarzy.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak:przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale,prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

86.21

Praktyka lekarska ogólna

86.21.Z

Praktyka lekarska ogólna

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
 • praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,
 • praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
 • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.
86.22

Praktyka lekarska specjalistyczna

86.22.Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

Podklasa ta obejmuje:

 • porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów,włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
 • praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
 • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.
86.23

Praktyka lekarska dentystyczna

86.23.Z

Praktyka lekarska dentystyczna

Podklasa ta obejmuje:

 • praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom,sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
 • pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.
86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

Podklasa ta obejmuje:

 • indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia,hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak:przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale,prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

86.90.B

Działalność pogotowia ratunkowego

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych,włączając transport samolotowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji H,
 • działalności szpitalnego oddziału ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
86.90.C

Praktyka pielęgniarek i położnych

Podklasa ta obejmuje:

 • indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,
 • grupową praktykę pielęgniarek i położnych

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,
 • działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską sklasyfikowanej w 87.30.Z.
86.90.D

Działalność paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • pomocniczą działalność dentystyczną taką jak: działalność higienisteki asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
 • działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
 • działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
 • działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
 • działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 71.20.A, 71.20.B,
 • wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności,sklasyfikowanego w 71.20.A,
 • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
 • działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 86.2,
 • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
 • działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,
 • praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 86.90.C,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,
 • działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 85.60.Z, 87.20.Z,88.99.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *