Kody PKD według sekcji - PKD 2007 / 2014

Pełny spis kodów PKD, podzielonych według sekcji:

 1. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
 2. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 3. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 4. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 5. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
 6. BUDOWNICTWO
 7. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
 8. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
 9. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
 10. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
 11. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
 12. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 13. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 14. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
 15. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 16. EDUKACJA
 17. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
 18. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
 19. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 20. GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
 21. ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!


11

Jakie PKD dla firmy internetowej?

Oto krótka lista kodów PKD dla osób zakładających swoją firmę działającą w Internecie. Wystarczy we wniosku CEIDG podać te kilka kodów, aby obstawić prawie całą działalność jaką można prowadzić w internecie. Urzędnicy wymyślili sobie, że każda firma może działać tylko w obszarach, które wybrała z ustalonej przez nich listy PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Jeśli na […]

więcej... Kody PKD
089_2912x4368_all-free-download.com_14728513

Jak założyć firmę w 2014 roku – krok po kroku

Założenie działalności gospodarczej, wbrew obiegowej opinii, wcale nie jest takie trudne! Fakt, jedno okienko ciągle brzmi jak science fiction, ale… i w Polsce można to zrobić łatwo. Skoro mogą inni, Ty też możesz! To proste, starczy, że zapoznasz się z poniższym poradnikiem jak założyć firmę w 2014 roku! Oczywiście, nić za darmo – koszt założenia […]

więcej... Kody PKD
business_technology_image_01_hd_pictures

Zostań freelancerem już dziś

Freelancer to forma prowadzenia działalności, która od kilku lat funkcjonuje na rynku pracy i coraz więcej osób decyduje się właśnie na tę formę zatrudnienia. Freelancerzy postrzegani są często jako ludzie lubiący ryzyko, zawsze wychylający się poza strukturalne ramy, których brutalna rzeczywistość pracownicza nie dotyka. I jest w tym sporo racji, bo freelancer to styl życia […]

więcej... Kody PKD


Sprawdź jak prosta jest samodzielna księgowość przez internet!

program do faktur

Ta strona korzysta z plików cookies.