PKWiU 86.22.1 Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej - PKD 2007 / 2015


PKWiU i stawki VAT w 2015 roku PKWiU Q

PKWiU 86.22.1 Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej
Stawka VAT zw. [1, 2] lub 23%
Zwolnienie ma zastosowanie do usług, bez względu na symbol PKWiU, pod jakim zostały sklasyfikowane, gdy możemy je zaliczyć do usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zwolnienie ma również zastosowanie do dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z usługami opieki medycznej. Zwolnienie ma zastosowanie, gdy usługi wykonywane są przez zakłady opieki zdrowotnej.
(art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy) i uczelnie medyczne(§ 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia)
———-
Zwolnienie ma zastosowanie do usług, bez względu na symbol PKWiU, pod jakim zostały sklasyfikowane, gdy możemy je zaliczyć do usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych przez:
* lekarzy i lekarzy dentystów;
* pielęgniarki i położne;
* osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.);
* psychologów.
* uczelnie medyczne
Zwolnienie ma również zastosowanie do świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu.
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 18, 19, art. 146a pkt 1 ustawy


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!